Hoppa till innehåll

Migrationsverket minskar antalet platser på förläggningar

30.3.2021 13.00

Migrationsverket säger upp avtalen med förläggningarna i Halikko och Imatra och minskar antalet platser på sju andra förläggningar. Inkvarteringsplatserna för asylsökande kommer att minskas med sammanlagt 700 platser i Finland.

- På grund av coronapandemin vill vi i nuläget minska antalet platser i stället för att lägga ner flera förläggningar. På så sätt har vi även senare bättre beredskap att reagera på en eventuell ökning i antalet asylsökande, säger överinspektör Mikko Välisalo. 

De förläggningar som läggs ner är inte de enda förläggningarna i sitt landskap. Antalet platser minskas på sådana förläggningar vars nuvarande platsantal är 200. Antalet platser på förläggningarna minskas med 50 så att platsantalet blir 150 från och med den 1 juli 2021. 

Helsingfors förläggning är den enda transitförläggning där inkvarteringsplatser dras in. Med transitförläggning avses en förläggning som ligger nära något av Migrationsverkets verksamhetsställen där verket för asylsamtal. Transitförläggningarna är i första hand avsedda för asylsökande som nyligen anlänt till landet. Kapaciteten på Helsingfors förläggning minskas också på grund av reparationsarbeten som kommer att påbörjas på fastigheten.

Antalet nya asylsökande är lågt

Antalet nya asylsökande var lågt år 2020, då det lämnades in 1 275 första asylansökningar. Även i år har antalet nya asylsökande varit lågt. I januari–februari 2021lämnades det in 96 första asylansökningar. 

För närvarande är cirka 5 800 asylsökande registrerade i mottagningssystemet, och cirka 2 800 av dem bor på förläggningar. Det finns nu cirka 1 600 lediga platser, varav cirka 600-700 är extra platser. Under coronapandemin har behovet av platser minskat med cirka 150 platser per månad.

Migrationsverket har som mål att antalet platser på förläggningarna motsvarar det aktuella behovet och att den årliga beläggningsgraden är 75 procent. 

Förläggningar som läggs ner: 

  • Imatra förläggning, Finlands Röda Kors (FRK), 200 platser. Verksamheten upphör senast den 30 september 2021.
  • Halikko förläggning, FRK, 150 platser. Verksamheten upphör senast den 30 september 2021.

Indragningar av platser:

  • Helsingfors förläggning, Helsingfors stad. 50 platser dras in. Det nya antalet platser är 150 från och med den 1 juli 2021. 
  • Kotka förläggning, Kotka stad. 50 platser dras in. Det nya antalet platser är 150 från och med den 1 juli 2021.
  • Tammerfors förläggning, Tammerfors stad. 50 platser dras in. Det nya antalet platser är 150 från och med den 1 juli 2021.
  • Vasa förläggning, Vasa stad. 50 platser dras in. Det nya antalet platser är 150 från och med den 1 juli 2021.
  • Kristinestads förläggning, FRK. 50 platser dras in. Det nya antalet platser är 150 från och med den 1 juli 2021.
  • Björneborgs förläggning, FRK. 50 platser dras in. Det nya antalet platser är 150 från och med den 1 juli 2021.
  • Rovaniemi förläggning, FRK. 50 platser dras in. Det nya antalet platser är 150 från och med den 1 juli 2021.

Ytterligare information till medier

Mikko Välisalo, överinspektör, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]