Hoppa till innehåll

Migrationsverket samordnar mottagandet av de evakuerade från Afghanistan

27.8.2021 13.13 | Publicerad på svenska 27.8.2021 kl. 16.01

Migrationsverket har ansvarat för mottagandet av de evakuerade från Afghanistan i Finland. Migrationsverkets lägescentral har styrt operationen och har samordnat samarbetet mellan myndigheterna på flygplatsen.

Tiotals tjänstepersoner från Migrationsverket har deltagit i operationen på flygplatsen och i stödfunktioner. Utöver Migrationsverket har också andra myndigheter, bland annat Gränsbevakningsväsendet, polisen, Tullen, Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet samt Vanda stads social- och krisjour, varit med i operationen. Finlands Röda Kors har varit på plats för att hjälpa med arrangemangen, erbjuda mat och dela ut hygienpaket och filtar till de evakuerade samt mjukisdjur till barnen.

”Trots att de evakuerade befinner sig i en svår situation, har stämningen på flygplatsen varit lugn. Vi försöker att göra ankomsten så lugn som möjlig. Tolkarnas arbete är också särskilt viktigt så att de evakuerade får information på sitt modersmål”, berättar Pekka Nuutinen, direktör för enheten för mottagande.

Bland de som evakuerades från Afghanistan finns människor av olika åldrar och flera familjer. Det finns också barn bland de evakuerade, de yngsta är spädbarn.
Lägescentralen har arbetat nästan dygnet runt med evakueringen.

- Lägescentralen är van vid att agera snabbt och samordna mottagningsverksamheten i en situation där det kommer människor från krisområden och svåra omständigheter, berättar Nuutinen.

Lägescentralen inrättades på hösten 2015 då det inom en kort tid anlände ett stort antal asylsökande till Finland. Utöver beredskapsoperationer består lägescentralens uppgifter nuförtiden av att organisera mottagningsverksamhet i anslutning till inkvartering av asylsökande, att utarbeta anvisningar till förläggningarna om aktuella ärenden samt att tillhandahålla myndigheterna en uppdaterad lägesbild av mottagningsverksamheten.

De evakuerade flyttar från förläggningen till en kommun så fort som möjligt

Enligt statsrådets beslut inkvarterades de evakuerade från Afghanistan först på förläggningar på olika håll i landet tills de beviljats uppehållstillstånd. Bland de evakuerade finns även ensamkommande minderåriga som inkvarterades på enheter som är särskilt avsedda för barn och unga.

”Förläggningarna har kommit bra i gång med arbetet. De håller på att lösa praktiska problem, eftersom de som anlänt har haft nästan ingen personlig egendom eller bagage med dem”, berättar Nuutinen.

På förläggningarna görs en individuell bedömning av de evakuerades situation och stödbehov. Förläggningarna tillhandahåller till exempel de nödvändiga akuta social- och hälsovårdstjänsterna.

I början testades de som kommit till landet för coronavirus. På grund av coronavirusläget omfattas personer som anländer till landet av en 10 dagars karantän. Karantäntiden kan förkortas med negativa testresultat.

Migrationsverket ansvarar för handläggningen av uppehållstillstånden av de afghaner som enligt statsrådets beslut evakueras till Finland. När de har beviljats uppehållstillstånd, flyttar de till kommunerna. Tanken är att förläggningsvistelsen ska vara så kort som möjlig. NTM-centralerna kommer överens med kommunerna om kommunplatserna.

De evakuerade från Afghanistan har lämnat in cirka 80 asylansökningar

De personer som har anlänt med evakueringsflyg från Afghanistan har lämnat in cirka 80 asylansökningar vid ankomsten till Finland. Majoriteten av dem är familjemedlemmar till personer som fått konsulär hjälp.

För närvarande är antalet asylsökande som kommer till Finland fortfarande lågt.

Den bekräftade statistiken kommer att publiceras i mitten av september.

Tidigare meddelanden:

Migrationsverkets pressmeddelande 25.8.2021: Migrationsverket är berett att ta emot ytterligare evakueringar från Afghanistan enligt statsrådets beslut

Inrikesministeriets och Migrationsverkets pressmeddelande 23.8.2021: Flyget med de människor som evakuerats från Afghanistan har anlänt till Finland

Ytterligare information till medier:

  • Mottagande: Pekka Nuutinen, direktör för enheten för mottagande, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]
  • Asylärenden och tillståndsprocesser: Antti Lehtinen, direktör för asylenheten, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]
  • Förfrågningar om intervjuer med Jari Kähkönen, Migrationsverkets överdirektör: kommunikationsenheten, tfn 0295 433 037, e-post: [email protected]