main-mobile-navigation-header

Studerande, vill du stanna i Finland efter examen?

20.5.2019 13.37
Pressmeddelande

Som studerande har du flera olika möjligheter om du vill stanna i Finland efter examen. Oftast behöver du ett nytt uppehållstillstånd.

Har du ett arbete i Finland eller vill du söka jobb här?

Du kan ansöka om fortsatt tillstånd på grund av arbete, om ditt uppehållstillstånd för studier fortfarande är i kraft och du har hittat ett arbete i Finland. Om du beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete, har du en obegränsad rätt att arbeta.

Om du ännu inte har hittat ett arbete, kan du ansöka om fortsatt tillstånd för att söka arbete. Du ska ansöka om fortsatt tillstånd innan ditt uppehållstillstånd för studier går ut.

Forskar du i Finland?

Du kan ansöka om uppehållstillstånd som forskare, om du har avlagt en högre högskoleexamen och ingått ett avtal med ett forskningsorgan. Uppehållstillståndet för forskare omfattar också rätten till rörlighet inom EU.

Den som har fått uppehållstillstånd som forskare får endast arbeta som forskare.

Vill du starta ett företag?

Om du vill grunda en firma, kan du kan ansöka om fortsatt tillstånd för att starta ett företag. Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt uppehållstillstånd för studier går ut.

När företaget är startat, ska du ansöka om uppehållstillstånd för företagare. Observera att med ett uppehållstillstånd för företagare får du arbeta heltid bara i ditt eget företag. Du kan också ha andra jobb, men endast på deltid.

Vill du fortsätta studera i Finland?

Om du vill fortsätta studera, kan du ansöka om fortsatt tillstånd för studier. Fortsatt tillstånd för studier beviljas för två år om du uppfyller villkoren. Du kan också ansöka om fortsatt tillstånd för en kortare tid. Om du bedriver fortsatta studier vid ett universitet, ska du ansöka om uppehållstillstånd för forskare.

När du har beviljats uppehållstillstånd för studier får du arbeta i cirka 25 timmar per vecka under terminen. Utanför terminerna får du arbeta så mycket du vill.

Har du hittat kärleken i Finland?

Om du har hittat en make eller maka i Finland eller om någon annan nära familjemedlem till dig är finsk medborgare, kan du ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband. Du kan också ansöka om uppehållstillstånd på grund av varaktigt sällskapande.

Ansök om uppehållstillstånd i e-tjänsten Enter Finland

Ansök gärna om uppehållstillstånd i e-tjänsten Enter Finland. I e-tjänsten kan du följa handläggningen av din ansökan och lämna in dina bilagor.

Alla ovannämnda tillstånd kan sökas i Enter Finland förutom uppehållstillståndet för att söka arbete eller starta ett företag.

Viimeisimmät