Ändringar i DNA-prov som tas för att utreda familjeband – nu kan kunden ta provet själv

10.5.2019 8.03
Pressmeddelande

När en kund ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband men tillförlitliga dokument om släktskapsförhållandet saknas, kan familjebandet utredas med hjälp av en DNA-analys. Det är alltid Migrationsverket som avgör om en DNA-analys behövs.

I och med en ändring i utlänningslagen som trädde i kraft den 1 maj 2019 har DNA-provtagningen blivit enklare. Nu kan kunden själv ta DNA-provet. Innan lagändringen fick endast en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ta DNA-prov, och provtagningen kunde inte ske i Migrationsverkets lokaler.

Nu har lagändringen gjort provtagningen mer flexibelt.

Så gör du för att lämna DNA-prov

  1. Migrationsverket kallar dig till provtagning. Provtagningen sker antingen vid ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland eller vid en finsk beskickning utomlands. Kallelsen innehåller också närmare instruktioner för provtagningen.
  2. En tjänsteman övervakar provtagningen. Han eller hon kan vid behov hjälpa dig med provtagningen.
  3. Om Migrationsverket behöver ta ett DNA-prov från ditt minderåriga barn, kan du ta provet om du är barnets vårdnadshavare. Med barn som inte har någon vårdnadshavare skickas kallelsen till barnets företrädare.

Viimeisimmät