Meny

Rapport om utredningsresan till Somalia: Läget i Mogadishu är instabilt

7.8.2020 13.51

Två forskare vid landinformationen vid Migrationsverket besökte Somalias huvudstad Mogadishu i början av mars 2020 för att skaffa uppgifter. Rapporten om resan har nu publicerats.

Syftet med utredningsresan var att samla aktuell information om säkerhetsläget och de humanitära förhållandena i Mogadishu. Under resan utredde forskarna också hur trafikförbindelserna från Mogadishu till landets södra och mellersta delar fungerar samt huvudstadens klanstruktur. Resan förstärkte forskarnas lokala kontakt- och samarbetsnätverk.

Den föregående utredningsresan till Somalia gjordes i januari 2018.

Säkerhetsläget i Mogadishu fortfarande instabilt

Fast ett stort antal personer har återvänt till staden under de senaste åren, är säkerhetsläget i Mogadishu för tillfället instabilt och oförutsägbart. 

Den viktigaste aktören som orsakar instabilitet är den islamistiska terroristorganisationen al-Shabaab. Fast Somalias regim och säkerhetsstyrkor i princip har kontroll över huvudstaden, har al-Shabaab en mycket stark ställning. Trots omfattande säkerhetsarrangemang är organisationen verksam i stadens alla delar och orsakar våldsamma incidenter nästan dagligen.

Al-Shabaabs våldsamma attacker riktar sig främst mot Somalias säkerhetsstyrkor, representanter av den somaliska regimen, aktörer som stöder regimen och samarbetar med den samt internationella aktörer såsom AMISOM-trupperna och FN. Trots detta omkommer också civilpersoner jämt och ständigt i attackerna.  

Svåra humanitära förhållanden

De humanitära förhållandena i huvudstaden är svåra. De mest centrala problemen har att göra med en starkt ökande urbanisering, urban fattigdom, arbetslöshet och avsaknad av utbildnings- och hälsovårdstjänster. Även hälsoskäl ligger bakom problemen: kronisk kolera, diarré och undernäring.

Med hänsyn till de humanitära förhållandena är det internflyktingar som är i den sämsta ställningen i Mogadishu. Det finns hundratusentals internflyktingar i huvudstaden. Eftersom de inte tillhör huvudstadens maktklaner, har de svårt att integrera sig till huvudstadens samhälle, och de är tvungna att bosätta sig i läger. Levnadsförhållandena i lägren är knappa och svåra.

Rapporten kan läsas på vår webbplats (på finska). 

Coronavirusets påverkan på utredningsresorna

Forskarna hann besöka Somalia just innan coronavirusutbrottet hindrade allt resande. För närvarande gör Migrationsverket inga utredningsresor. Information om läget i länderna fås dock på flera andra sätt. Migrationsverkets källor består bland annat av FN:s flyktingorgan UNHCR, forskningsinstitut och andra länders landinformationsenheter.

Migrationsverket använder alltid aktuell landinformation i sitt beslutsfattande. Landinformationsforskarna deltar inte i beslutsfattandet.

Utredningsresorna är en del av FAKTA-projektet, som genomförs med stöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Fakta: Forskningsdata om läget i de olika länderna som stöd för beslutsfattandet

  • Migrationsverkets landinformation samlar information om utreseländerna till stöd för beslutsfattandet. Informationen används särskilt när ansökningar om internationellt skydd avgörs.
  • Mer information om Migrationsverkets landinformation hittar du på informationsbanken.
  • Läs mer om landforskarnas arbete i nyhetsrummet (på finska).

Ytterligare information till medier

  • Om landinformationen om Somalia: Forskare Riku Santaharju, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037
  • Allmän information om FAKTA-projektet: projektchef Satu Ruotsalainen, e-post: [email protected], tfn 0295 433 037

Pressmeddelande

Viimeisimmät