main-mobile-navigation-header

Sekretess är en lagstadgad skyldighet som skyddar asylsökande

Migri 27.9.2017 16.54
Nyhet

Polisen har meddelat att personerna som avsiktligt skadade sig själva utanför Riksdagshuset på fredag är asylsökande. Personerna har själv berättat mer om sin bakgrund i offentligheten.

Uppgifterna som har presenterats i offentligheten ger dock inte en helt fullständig bild av situationen. Trots detta kan myndigheterna inte bryta deras lagstadgade sekretess. Sekretess grundar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och på lagen om utlänningsregistret. Syftet med sekretess är att skydda asylsökande, inte att undanhålla information på något sätt.

Om sökanden så vill, kan han eller hon till exempel visa myndighetens beslut och dess motivering till utomstående. Även om personen i fråga har själv diskuterat sitt ärende i offentligheten, kan myndigheten inte bryta sekretessen.

Självskadebeteende tas alltid på allvar

Att någon avsiktligt skadar sig själv är sorgligt, men en tjänsteman kan inte diskutera en individs handlingar i offentligheten.

På en allmän nivå kan man konstatera att sådana handlingar kan bero på orsaker som Migrationsverket och förläggningarna inte kan påverka. Asylsökande erbjuds hjälp och stöd vid förläggningarna, och vid behov hänvisas de till hjälptjänster utanför förläggningen. Förläggningarna har till exempel fått instruktioner om hur de ska handla när en asylsökande har en högre självmordsrisk eller efter en asylsökande misstänks ha skadat sig själv. Personalen vid förläggningarna har utbildats i psykologisk första hjälp.

Sexuell läggning kan vara en grund för asyl

Sökandena har berättat i offentligheten att de har ansökt om asyl på grund av sin sexuella läggning. På en allmän nivå kan man konstatera att sexuell läggning kan vara en grund för asyl. Man kan inte kräva att en person med tanke på sin egen säkerhet ska dölja sin sexuella läggning för myndigheterna i hemlandet. Information om hur man utreder om en asylsökande hör till en sexuell minoritet eller en könsminoritet.

Ytterligare information till medier:

Chef för resultatområde vid asylenheten Juha Similä, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Direktör för enheten för mottagande Pekka Nuutinen, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Pressmeddelande

Viimeisimmät