Hoppa till innehåll

Situationen för ansökningar för säsongsarbete den 18 juli 2021

21.7.2021 15.33

Vi behandlar ansökningar som gäller säsongsarbete i den ordning de lämnats in. Vi beaktar dock den tidpunkt då arbetet ska börja, om ansökan har lämnats in i god tid före anställningens början. I regel fattar vi beslutet i god tid, om ansökan har lämnats in i tillräckligt god tid. Vi strävar efter att samtidigt avgöra ansökningar som avser samma arbetsgivare. Vänta på beslutet. Eftersom alla ansökningar som gäller säsongsarbete är brådskande, tar vi inte emot begäranden om påskyndad behandling.

I Enter Finland kan du lätt följa behandlingen av din ansökan 

Vi uppdaterar varje vecka ett meddelande med aktuell information om kön av ansökningar som gäller säsongsarbete.  

Det lönar sig inte att fråga efter statusen av din ansökan per telefon, eftersom vår kundtjänst inte har noggrannare information än de uppgifter som finns i meddelandet. Om du ansöker om intyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete i e-tjänsten Enter Finland, kan du följa behandlingen av din ansökan också i tjänsten. Behandlingen av din ansökan går snabbare om du lämnar in ansökan i e-tjänsten. 

Om du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete, kan du även kontrollera din plats i behandlingskön av chattroboten Kamu. Läs mer på sidan migri.fi/sv/chatt

Några enstaka ansökningar i köerna kan vara äldre.

Begäranden om intyg för säsongsarbete 

  • Den 18 juli 2021 hade vi 465 begäranden om intyg för säsongsarbete under behandling. 
  • För tillfället väntar begäranden som lämnats in den 11 juli 2021 på behandling. 
  • Vi har avgjort 12 413 begäranden om intyg för säsongsarbete. 

Ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete som varar i 3–9 månader 

  • Den 18 juli 2021 hade vi 353 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete under behandling. 
  • För tillfället väntar ansökningar som lämnats in den 12 maj 2021 på behandling. 
  • Vi har avgjort 1123 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete. 

Begäranden om fogande av en ny arbetsgivare

  • Den 21 juli 2021 hade vi 136 begäranden om fogande av en ny arbetsgivare under behandling.

Läs mer: 

Viimeisimmät