Situationen för ansökningar för säsongsarbete den 18 april 2021

20.4.2021 8.40

Vi behandlar ansökningar som gäller säsongsarbete i den ordning de lämnats in. Vi beaktar dock den tidpunkt då arbetet ska börja. Vi strävar efter att samtidigt avgöra ansökningar som avser samma arbetsgivare.

I Enter Finland kan du lätt följa behandlingen av din ansökan 

Vi uppdaterar varje vecka ett meddelande med aktuell information om kön av ansökningar som gäller säsongsarbete.  

Det lönar sig inte att fråga efter statusen av din ansökan per telefon, eftersom vår kundtjänst inte har noggrannare information än de uppgifter som finns i meddelandet. Om du ansöker om intyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete i e-tjänsten Enter Finland, kan du följa behandlingen av din ansökan också i tjänsten. Behandlingen av din ansökan går snabbare om du lämnar in ansökan i e-tjänsten. 

Om du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete, kan du även kontrollera din plats i behandlingskön av chattroboten Kamu. Läs mer på sidan migri.fi/sv/chatt

Några enstaka ansökningar i köerna kan vara äldre.

Begäranden om intyg för säsongsarbete 

  • Den 18 april 2021 hade vi 839 begäranden om intyg för säsongsarbete under behandling. 
  • För tillfället väntar begäranden som lämnats in den 19 april 2021 på behandling. 
  • Vi har avgjort 8306 begäranden om intyg för säsongsarbete. 

Ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete som varar i 3–9 månader 

  • Den 18 april 2021 hade vi 263 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete under behandling. 
  • För tillfället väntar ansökningar som lämnats in den 3 februari 2021 på behandling. 
  • Vi har avgjort 647 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete. 

Läs mer: 

Viimeisimmät