main-mobile-navigation-header

Ska du säsongsarbeta i Finland? För säsongsarbetet behöver du visum, intyg eller tillstånd

22.10.2018 10.49
Pressmeddelande

Om du kommer till Finland från ett land utanför EU för att arbeta under vintersäsongen, behöver du ett tillstånd för säsongsarbete.

Med säsongsarbete avses t.ex. arbete inom turism. Säsongsarbete som kräver tillstånd har listats på vår webbplats.

Ansök om tillstånd enligt säsongsarbetets varaktighet i Finland.

De som kommer för arbete i mindre än tre månader:

De som kommer för arbete i 3–6 månader:

  • Ansök om tillstånd för säsongsarbete.
  • Fyll i din ansökan i webbtjänsten Enter Finland och identifiera dig vid Finlands beskickning utomlands. Om du inte kan lämna in din ansökan på webben, lämna in din pappersansökan till Finlands beskickning.

De som kommer för arbete i 6–9 månader:

  • Ansök om tillstånd för säsongsarbete.
  • Fyll i din ansökan i webbtjänsten Enter Finland och identifiera dig vid Finlands beskickning utomlands. Om du inte kan lämna in din ansökan på webben, lämna in din pappersansökan till Finlands beskickning.
  • Beslutet fattas i två skeden: arbets- och näringsbyrån fattar först ett delbeslut och därefter behandlar Migrationsverket ansökan.

Medborgare i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz behöver inte något tillstånd för säsongsarbete.

Snabbare beslut från Enter Finland

Du kan ansöka om tillstånd eller intyg för säsongsarbete på webben i tjänsten Enter Finland.

När du lämnar in din ansökan i Enter Finland,

  • guidar tjänsten dig till rätt tillstånd.
  • räknar tjänsten hur länge du har säsongsarbetat under 12 månader.
  • behöver du inte besöka Finlands beskickning för att identifiera dig för begäran om intyg.
  • är handläggningsavgiften lägre än vid pappersansökningar.

Om din arbetsgivare har ett konto på Enter Finland, kan du befullmäktiga din arbetsgivare att använda tjänsten i ärenden som hänför sig till ditt tillstånd för säsongsarbete. Din arbetsgivare kan bifoga bilagor till din ansökan. Om du inte kan använda webbtjänsten, kan du lämna in din ansökan på en pappersblankett.

Läs anvisningarna noga innan du lämnar in din ansökan. Behandlingstiden blir längre om det fattas uppgifter från din ansökan.

Följ handläggningen av din ansökan på Enter Finland eller vår webbplats

Du kan följa handläggningen av ansökningarna för säsongsarbete på vår webbplats eller på Enter Finland. Vi uppdaterar kösituationen för ansökningarna för säsongsarbete varje vecka.

Vi behandlar ansökningarna för säsongsarbete som brådskande, och någon begäran om påskyndande behöver inte lämnas in separat. Vi fattar beslut i ansökningarna i den ordning de anhängiggörs.

Viimeisimmät