Hoppa till innehåll

Projektet Turva vill främja asylsökandenas anpassning till det finländska samhället

Migri
Utgivningsdatum 24.5.2017 9.46
Nyhet

Med det gemensamma projektet TURVA vill förläggningen i Uleåborg, Polisstyrelsen och Polisyrkeshögskolan tillsammans främja asylsökandenas uppfattningar om de grundläggande och mänskliga rättigheterna och öka deras förståelse för det finländska samhället samt förebygga brottslighet bland asylsökande.

I projektet strävar man efter att främja anpassningen till samhället på tre sätt:

  • Forskningsdata samlas in om brottslighet som är förknippad med asylsökande.
  • Videomaterial utarbetas för asylsökande.
  • Personalen vid förläggningarna utbildas i våldsförebyggande arbetsmetoder.

Brottslighet bland asylsökande har diskuterats i offentligheten, men det finns mycket litet forskningsdata om detta. Inom ramen för projektet TURVA kartläggs brottslighet bland asylsökande genom att utnyttja polisens informationssystem. En forskningsrapport publiceras om resultaten från denna del av undersökningen.

I projektavsnittet som gäller informationsmaterial planeras och genomförs nytt videomaterial för asylsökande. Videomaterialet behandlar de grundläggande och mänskliga rättigheterna, viktiga bestämmelser i strafflagen samt polisens verksamhet och påföljdssystem. När videomaterialet planeras och genomförs deltar invandrare som erfarenhetsexperter.

I projektavsnittet om våldsarbete och utbildning skaffar man information om arbetsmetoder som förebygger våld bland män och utbildar anställda vid förläggningarna i pilotgrupper. Under hela projektet utvärderas hur arbetsmetoderna i förläggningsarbetet fungerar. I slutet av projektet ordnas riksomfattande utbildningar för att utbilda personalen vid förläggningarna i stor utsträckning. Utifrån utvecklingsverksamheten och utbildningarna utarbetas en handbok i våldsarbete för anställda vid förläggningarna.

Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF) stöder främjandet av asylsökandenas uppfattningar om de grundläggande och mänskliga rättigheterna och förebyggande av brottslighet, projektet TURVA.

Ytterligare information till medierna

Projektchef Seija Hämäläinen, 0295 463 129, e-post [email protected]

Pressmeddelande