main-mobile-navigation-header

En e-tjänst utvecklas för asylsökandes representanter och ombud

21.3.2018 14.39
Pressmeddelande

Migrationsverket utvecklar som bäst en e-tjänst för asylsökandes rättsliga biträden och representanter.

För närvarande skickas dokument mellan biträden, representanter och verket som krypterade e-postmeddelanden, per brev eller med fax. I framtiden blir dokumenttrafiken snabbare och dess datasäkerhet bättre via e-tjänsten.

Följande funktionaliteter har planerats i den färdiga tjänsten:

 • biträde och representant kan
  • se ansökans behandlingsskede
  • skicka tilläggsutredningar till verket
  • be verket om handlingar
 • verket kan
  • be biträdet eller representanten om tilläggsutredningar
  • skicka kallelsen till asylsamtal för kännedom till biträdet eller representanten
  • skicka någon annan tilläggsutredning eller tillkännagivande till biträdet eller representanten

Samtidigt försöker vi också erbjuda en ny kundtjänstkanal för asylsökandena själva trots att den enbart kan användas av representanter och ombud. Kundtjänst för asylsökande är alltid utmanande på grund av sekretessen av de ärenden som behandlas. Till exempel per telefon kan vi inte ge sökanden några uppgifter om ärenden som gäller handläggningen av ansökan eftersom vi inte kan bekräfta identiteten av personen som ringer.

Vi försöker förbättra situationen med e-tjänsten: hittills har asylsökandena inte haft någon tillgång till e-tjänster.

Målet är att pilotgruppen får testa tjänsten under våren och att alla får tillgång till tjänsten i början av hösten 2018. Utvecklingen av tjänsten fortsätter också efter detta.

Asylprocessen utvecklas fortfarande – målet är att förkorta behandlingstiderna

Samtidigt utvecklar vi kontinuerligt även behandlingen av asylansökningarna.

Utöver det dagliga utvecklandet har utvecklingsarbete dessutom gjorts till exempel i projektet Flow som inleddes 2016. Projektet resulterade bland annat i att vi ändrade asylsamtalsmodellen och utvecklade vårt datasystem att bättre motsvara asylprocessens behov.

Arbetet pågår fortfarande. I fortsättningsprojektet som inleddes i augusti 2017 vidareutvecklar vi e-verktygen. Vi försöker också utreda sätt som myndigheter som medverkar i asylprocessen har att ta reda på asylsökandenas identitet och bakgrundsuppgifter.

Utvecklingsarbetet snabbar upp och underlättar myndigheternas arbete men grundmålet för all arbete är att erbjuda bättre service än förut åt våra kunder: när handläggningen av ansökningarna blir snabbare, blir behandlingstiderna kortare.

Flow2-projektet (1.8.2017–31.1.2019) och AsylE-Service-projektet (1.10.2017–31.12.2018) får stöd av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Ytterligare information till medier

 • Flow2-projektet:
  Projektchef Laura Cupic, asylenheten, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]
 • AsylE-Service-projektet:
  Projektchef Alli Tynjälä, asylenheten, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Viimeisimmät