Meny

Asylsamtalen och behandlingen av ansökningar har utvecklats på många sätt

Migri 25.8.2017 15.10
Nyhet

Åren 2015–2016 mötte Migrationsverket mycket utmaningar i anslutning till behandlingen av asylansökningar. Antalet asylsökande ökade, utredningen i asylprocessens första fas överfördes från polisen och gränsbevakningsväsendet till Migrationsverket och författningarna som gällde ett gemensamt europeiskt asylsystem togs i bruk.

För att kunna möta utmaningarna har Migrationsverket utvecklat verktygen, verksamhetsmodellerna och anvisningarna i anslutning till behandlingen av asylansökningar samt personalens yrkeskunskap.

Utvecklingsprojektet Flow hjälper både myndigheter och kunder

År 2016 inleddes projektet Flow vars mål är att göra den första fasen av asylprocessen smidigare. Under projektets gång har man

  • utvecklat samarbetet mellan myndigheterna som utför asylutredning
  • gjort förbättringar i informationssystemet som minskar mängden manuellt arbete och styr processerna effektivare
  • utvecklat den interna informationshanteringen och informationsutbytet vid asylenheten
  • aktivt ordnat utbildningar och utvecklat anvisningar som är avsedda för tjänstemännen.

Dessa ändringar hjälper myndigheterna som behandlar asylansökningar att göra sitt arbete effektivare och med bättre resultat.

En intern utredning visar att kvaliteten på asylsamtalen har förbättrats

Under asylsamtalen utreds grunderna för förföljelse som asylsökanden har lagt fram och samtalet är processens viktigaste fas för sökanden. Det har varit nödvändigt att effektivera asylsamtalen, men samtidigt har det varit viktigt att säkerställa att kvaliteten hålls hög.

Personalen vid Migrationsverket har utbildats aktivt för att de under samtalet ska kunna koncentrera sig uttryckligen på de frågor som väsentliga för sökanden och på att alla viktiga frågor utreds under samtalet.

Utifrån interna utredningar har det förekommit en del problem beträffande kvaliteten på asylsamtalen i den utmanande situationen i början av 2016, men i och med att utbildningarna och personalens erfarenhet ökat har också kvaliteten klart förbättrats.

Projektet Flow avslutades den 31 juli 2017, men utvecklingsarbetet fortsätter inom ramen för det nya projektet Flow 2 som pågår från augusti 2017 till augusti 2019.

Projektet har genomförts med stöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Mer information om Flow-projektet

Projektchef Laura Cupic, e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

Övriga frågor om asylärenden

Kommunikationsenheten, e-post: [email protected], tfn: 0295 433 037

Pressmeddelande

Viimeisimmät