Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina

Sidan på ukrainska: Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії

Webbsidan uppdateras.

Om du kommer till Finland från Ukraina på grund av Rysslands attack, kan du vistas i landet visumfritt, ansöka om tillfälligt skydd eller ansöka om asyl. 

 • Du kan vistas visumfritt i Finland i tre månader, om du har ett biometriskt ukrainskt pass. Läs mer om de handlingar som krävs och om visum på Utrikesministeriets webbplats.
 • Du kan ansöka om tillfälligt skydd personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Ansökan är avgiftsfri. Du har nytta av att ansöka om tillfälligt skydd. En ansökan om tillfälligt skydd behandlas mycket snabbare än en asylansökan. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.
  • Du kan även ansöka om asyl personligen hos polisen eller gränsmyndigheten. Om du får tillfälligt skydd, avbryts behandlingen av din asylansökan för den tid ditt uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd är i kraft. Här kan du läsa mer om att söka asyl och om behandlingen av asylansökningar.
  • Du kan antingen ansöka enbart om tillfälligt skydd eller enbart om asyl, eller så kan du ansöka om både tillfälligt skydd och asyl. Polisen eller gränsmyndigheten förklarar för dig skillnaderna mellan tillfälligt skydd och asyl, så att du kan välja om du endast vill ansöka om tillfälligt skydd eller både och.
  • Du kan inte lämna in en ansökan om tillfälligt skydd eller asyl vid Migrationsverkets verksamhetsställen eller vid en förläggning. 
 • Om det finns andra grunder för att bevilja dig uppehållstillstånd, till exempel familjeband eller arbete i Finland, kan du ansöka om uppehållstillstånd på dessa grunder. Då är ansökan om uppehållstillstånd avgiftsbelagd. Mer information om ansökningar och om olika krav som ska uppfyllas finns på vår webbplats.

Var kan jag inkvartera mig i Finland?

Om du ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, kan du bo på en förläggning. Inkvarteringen ordnas så att du kan bo tillsammans med dina familjemedlemmar på förläggningen. Ensamkommande barn inkvarteras på förläggningar som är avsedda för minderåriga. Det finns förläggningar av olika storlekar runt om i Finland. Du hänvisas till en förläggning där det finns plats. Läs mer på sidan Inkvartering på förläggning.

Du kan också ordna din inkvartering själv. Du kan bo privat till exempel hos en släkting eller en bekant och samtidigt vara registrerad som klient vid en förläggning. Läs mer om privat inkvartering

Vilka stödtjänster kan jag få?

Vid förläggningen kan du få olika mottagningstjänster, såsom hälso- och sjukvårdstjänster, socialservice och mottagningspenning. Du kan få mottagningspenning om du inte har några egna inkomster eller tillgångar.

Om du inte ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, måste du själv ordna din inkvartering i Finland.

Migrationsverket koordinerar inkvarteringen endast för sådana personer som har ansökt om tillfälligt skydd eller asyl.

Får jag arbeta i Finland?

Du har rätt att arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna.

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst.
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg om rätten att arbeta av polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi. Om du ännu inte har hittat arbete och inte behöver intyget, kan du vänta på beslutet.
 • Tillfälligt skydd

Om du är asylsökande i Finland, får du förvärvsarbeta när det har gått tre eller sex månader från att du sökte asyl.

Om du vistas visumfritt i Finland och vill arbeta, får du arbeta i vissa uppgifter.

Om du har en arbetsplats i Finland, kan du ansöka om uppehållstillstånd med ditt arbete som grund. Du kan lämna in en ansökan om uppehållstillstånd på webben i e-tjänsten Enter Finland eller vid ett av Migrationsverkets serviceställen. Mer information om ansökningar och om olika krav som ska uppfyllas finns på vår webbplats på migri.fi.

Sådana negativa beslut som skulle innebära avlägsnande ur landet fattas för närvarande inte för ukrainska medborgare

Positiva beslut om ansökningar om internationellt skydd och uppehållstillstånd fattas däremot som normalt, om villkoren för beviljande av tillstånd uppfylls.

Tänk på dina rättigheter

Om någon erbjuder dig inkvartering eller annan hjälp men kräver att du i gengäld 

 • ska arbeta under dåliga arbetsvillkor
 • ska sälja sex
 • mot din vilja ska tigga eller begå brott

kan det vara fråga om människohandel. 

Hjälpsystemet för offer för människohandel är en myndighet som kan hjälpa dig även om du själv har varit tvungen att begå brott eller om du vistas i landet utan laglig uppehållsrätt. Hjälpsystemet kan bistå dig med bland annat en trygg inkvartering, skydd, hälsovårdstjänster, rådgivning och hjälp med att skaffa dig en laglig uppehållsrätt. 

Du kan läsa mer på ukrainska, på ryska eller på engelska. I nödsituationer ska du alltid ringa det allmänna nödnumret 112.

Du som har flytt från Ukraina: Har någon erbjudit dig arbete, inkvartering eller transport? Alltid försäkra dig om erbjudandets riktighet 

Aktuell information på webbplatsen Migri.fi

Vi uppdaterar webbplatsen migri.fi med aktuell information om konsekvenserna av situationen i Ukraina.

Vi har också sammanställt svar på vanliga frågor om situationen i Ukraina på vår webbplats. Svaren uppdateras i takt med att situationen förändras.