Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete inom vetenskap, kultur eller konst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska arbeta yrkesmässigt inom kultur eller konst.

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd också om

 • du ska komma till Finland för att bedriva vetenskaplig forskning
 • du har ingått avtal med forskningsorganet och din försörjning är tryggad genom förvärvsarbete
 • du endast har avlagt lägre högskoleexamen.

Om du inte har ingått avtal med ett forskningsorgan och om din försörjning inte är tryggad genom förvärvsinkomster, ansök om uppehållstillstånd på annan grund.

Om du ska bedriva vetenskaplig forskning i Finland och minst har avlagt högre högskoleexamen, se om du uppfyller villkoren för uppehållstillstånd för forskare

 

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 2–4 månader / fortsatt tillstånd 2–4 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2–4 månader / fortsatt tillstånd 2–4 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 410 € / fortsatt tillstånd 260 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 610 € / fortsatt tillstånd 330 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Kamu kontrollerar hur behandlingen av din ansökan har framskridit bland ansökningarna med samma ärendetyp och behandlingsgrund. Läs mer på sidan migri.fi/chatt.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

 

 • Om du är i Finland och ansöker om uppehållstillstånd, har du rätt att arbeta som yrkesmässig forskare, eller som arbetare inom kultur eller konst, redan innan du beviljas ett uppehållstillstånd. Det förutsätter att du vistas lagligen i Finland (du har ett giltigt visum eller vistas visumfritt i landet). Din rätt att arbeta upphör dock senast efter tre månader eller redan tidigare om ditt visum går ut.
 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.


Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • arbetsavtal, bindande arbetserbjudande eller annat juridiskt avtal (de centrala villkoren i arbetet)
 • examensbetyg
 • utredning om din arbetshistoria inom vetenskap, kultur eller konst (arbetsintyg från tidigare arbetsgivare eller motsvarande utredning)


Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad.

 • Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du kunna försörja dig i Finland genom inkomster från förvärvsarbete under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Minimilönen som du får från förvärvsarbetet kontrolleras årligen. När du verkar yrkesmässigt inom vetenskap, kultur eller konst, kan din förvärvsinkomst utgöras av ett stipendium.
 • Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

 

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av annat arbete, OLE_TY5

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för annat arbete, OLE_TY5

Fyll i ansökan i e-tjänsten