Meny

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete inom kultur eller konst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du ska arbeta yrkesmässigt inom kultur eller konst.

Arbete inom kultur eller konst

 • Förväntad behandlingstid för webbansökan

  Första tillstånd 1 månader / fortsatt tillstånd 1–2 månader

 • Förväntad behandlingstid för pappersansökan

  Första tillstånd 2–4 månader / fortsatt tillstånd 2–3 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 350 € / fortsatt tillstånd 190 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 550 € / fortsatt tillstånd 190 €

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.
 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • arbetsavtal eller bindande arbetserbjudande (de centrala villkoren i arbetet)
 • examensbetyg
 • utredning om din arbetshistoria inom konst (arbetsintyg från tidigare arbetsgivare eller motsvarande utredning).

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad

 • Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du kunna försörja dig i Finland genom inkomster från förvärvsarbete under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. Minimilönen som du får från förvärvsarbetet kontrolleras årligen. Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av annat arbete, OLE_TY5

Fyll i ansökan i e-tjänsten