Hoppa till innehåll

Arbetsgivaren har kontrollskyldighet

Arbetsgivaren ska försäkra sig om att utlänningar som anställs har ett sådant uppehållstillstånd för arbetstagare som krävs eller att de inte behöver något uppehållstillstånd.

Arbetsgivaren ska också försäkra sig om att utlänningar som anställs vistas lagligt i landet.

  • Arbetsgivaren kan be arbetstagaren att visa upp antingen hans eller hennes giltiga uppehållstillståndskort eller uppehållstillståndsmärket i arbetstagarens resedokument.
  • En asylsökande har rätt att förvärvsarbeta i Finland utan uppehållstillstånd när tre eller sex månader har gått sedan asylansökan lämnats in. Arbetsgivaren kan per telefon kontrollera om personen i fråga har rätt att utföra förvärvsarbete. Du hittar servicenumret för arbetsgivare på sidan Telefontjänst.
  • För arbetsgivare som har anställt en person som vistas olagligt i landet påför Migrationsverket en påföljdsavgift på 1 000–30 000 euro.

Läs anvisningarna för arbetsgivare på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats.

Meny