FI SV EN

Enkäter till användare av Enter Finland har skickats ut den 5 mars 2018

6.3.2018 15.28
Pressmeddelande

Migrationsverket har den 5 mars 2018 skickat ut en webbenkät till kunder som använder e-tjänsten Enter Finland för att samla in deras åsikter om tjänsten.

Varje kund har fått en personlig länk till enkäten.

Enkäten öppnas utanför verkets officiella webbplats, vilket har väckt en del frågor om enkätens tillförlitlighet. Det är tryggt att öppna länken och besvara enkäten.

Kundmeddelande