Arbetsgivare: det räcker att du kontrollerar den asylsökandes rätt att arbeta var åttonde vecka

11.2.2019 14.45
Pressmeddelande

Arbetsgivaren har skyldighet att kontrollera den asylsökandes rätt att arbeta. Det räcker om denna kontroll görs var åttonde vecka.

När arbetsgivaren kontrollerar den asylsökandes rätt att arbeta per telefon, görs en anteckning om detta i utlänningsregistret. Arbetsgivaren har skött sin skyldighet om det ur registret framgår att denne har kontrollerat rätten var åttonde vecka.

Den asylsökande har rätt att arbeta i Finland utan uppehållstillstånd då det har gått tre eller sex månader från att asylansökan lämnades in. Om den sökande har uppvisat ett giltigt resedokument i samband med inlämningen av asylansökan, är gränsen tre månader. Om den sökande inte har kunnat uppvisa ett resedokument, är gränsen sex månader.

Så här kontrollerar du den asylsökandes rätt att arbeta:

  • Du behöver arbetstagarens kundnummer.
  • Ring servicetelefonnumret: 0295 433 155 (mån.–fre. kl. 9–12)
  • Om anställningen fortsätter, ska du kontrollera den asylsökandes rätt att arbeta på nytt efter åtta veckor.