Förläggningarna i Hyvinge, Ingerois, Kides och Laajakoski i Kotka läggs ner

19.12.2017 12.58
Pressmeddelande

Migrationsverket har sagt upp avtalen om förläggningarna i Hyvinge och Ingerois. Båda förläggningarna kommer att stängas senast i slutet av april 2018. Förläggningarna drivs av Hoivapalvelu Metsätähti Oy. Förläggningen i Hyvinge har 180 inkvarteringsplatser, och förläggningen i Ingerois har 150 platser.

Migrationsverket kommer också att lägga ner förläggningarna i Kides och Kotka. Dessa förläggningar drivs av Finlands Röda Kors. Förläggningen i Kides har 300 inkvarteringsplatser, och Laajakoski förläggning i Kotka har 250 platser. Förläggningarna stängs senast i slutet av juni 2018.

För närvarande finns det ungefär 13 500 asylsökande i Finland. Finland har totalt 55 förläggningar för asylsökande, varav åtta förläggningar är avsedda för minderåriga som kommer till Finland utan vårdnadshavare. Av alla asylsökande är cirka 4 320 inskrivna vid förläggningarna även om de bor i privat inkvartering utanför förläggningarna.

Antalet asylsökande i Finland minskar för tillfället med cirka 500 personer per månad. Minskningen beror på att sökandena antingen får uppehållstillstånd och flyttar till en kommun, lämnar landet eller av andra skäl omfattas inte längre av mottagningstjänsterna. Migrationsverket uppskattar att behovet av inkvarteringsplatser på förläggningarna kommer att minska märkbart innan sommaren.

Finlands mottagningssystem var som störst i januari–februari 2016 när det innefattade 247 olika enheter med över 33 000 inkvarteringsplatser för asylsökande.

Antalet inkvarteringsplatser minskar på många förläggningar under vintern och våren

Migrationsverket gav 23 förläggningar i uppdrag att minska antalet inkvarteringsplatser med totalt över 1 100 platser under vintern och våren 2018. Hur inkvarteringsplatserna ska fördelas mellan förläggningarna diskuteras fortfarande. Även om antalet inkvarteringsplatser på förläggningarna minskas, säkerställs möjligheten att vid behov öka antalet.

Migrationsverket uppskattar att flera förläggningar kommer att stängas under sommaren 2018. Diskussionerna om nedläggningarna är igång.

Ytterligare information till medier

Chef för resultatområde Kimmo Lehto, e-post: [email protected], tfn 0295 430 431