Antalet kunder i hjälpsystemet för offer för människohandel störst i systemets historia

5.3.2018 10.40
Pressmeddelande

I hjälpsystemet för offer för människohandel godkändes i fjol 127 nya kunder (2016: 130), som representerade 31 olika nationaliteter. Av klienterna var 14 minderåriga.

Antalet kunder i hjälpsystemet blev högre än någonsin tidigare. Vid utgången av 2017 omfattade hjälpsystemet totalt 322 personer, inklusive de minderåriga barn som klienterna har vårdnad om (2016: 233). Totalt 34 av dem har blivit kunder i hjälpsystemet som minderåriga.

Hjälpbehövande personer söker sig till hjälpsystemet antingen på egen hand eller med hjälp av en annan person, och ofta med hjälp av en myndighet eller någon organisationsaktiv.

Uppgifterna framgår av en färsk lägesrapport från hjälpsystemet för offer för människohandel (på finska).

Merparten av offren för människohandel hade blivit utnyttjade som arbetskraft

Merparten av de nya klienterna hade blivit utnyttjade som arbetskraft i anslutning till människohandel. Den näst största klientgruppen var offer för sexuellt utnyttjande i anslutning till människohandel. Den tredje vanligaste orsaken att söka sig till hjälpsystemet var tvångsäktenskap.

Cirka 70 procent av de nya klienterna hade en bakgrund som asylsökande. Orsaken till det här kan förutom den märkbara uppgången i antalet asylsökande hösten 2015 också vara att Migrationsverket och förläggningarna särskilt har vinnlagt sig om att hänvisa offren till hjälpsystemet.

Merparten av klienterna har fallit offer för människohandel utanför Finland

Merparten av hjälpsystemets nya kunder har fallit offer för människohandel utanför Finland. I fjol berättade 37 procent av de nya klienterna att de blivit utnyttjade på ett sätt som tyder på människohandel i Finland.

Av de minderåriga som tagits upp i systemet bedöms två ha blivit utnyttjade på ett sätt som tyder på människohandel i Finland. I de övriga fallen har man fallit offer för människohandel antingen i hemlandet eller under resan till Europa. Under 2017 sökte sig inga minderåriga finska medborgare till hjälpsystemet.

Hjälpsystemet oroar sig för människohandel som riktar sig mot drogberoende

Siffrorna i lägesrapporten gäller de fall som kommit till hjälpsystemets kännedom. De avslöjar inte hela sanningen om människohandelns omfattning i Finland. Det är möjligt att antalet offer är större än vad statistiken visar.

Människohandel är sällan en enskild handling. Den är i regel en serie handlingar och förhållanden som har kunnat fortgå i flera år, till och med i årtionden. Det är möjligt att ett offer inte själv inser sin situation eller vet att hen skulle kunna ha även andra alternativ.

Inom hjälpsystemet oroar man sig för närvarande särskilt över att drogberoende personer som fallit offer för människohandel inte hänvisas hjälp och att de som offer för människohandel inte identifieras tillräckligt väl. I deras situation är utsattheten att falla offer för människohandel, t.ex. i form av prostitution eller påtvingad kriminalitet, ändå mycket hög.

Även människohandel i anslutning till tvångstiggeri och påtvingad kriminalitet är fortfarande fenomen som i stor utsträckning inte identifieras i Finland.

Mer information för medierna

  • Överinspektör Katri Lyijynen, Hjälpsystemet för offer för människohandel,tfn: 0295 430 431, e-post: [email protected]
  • Överinspektör Terhi Tafari, Hjälpsystemet för offer för människohandel, tfn: 0295 430 431, e-post: [email protected]
  • Direktör Jari Kähkönen, Joutseno förläggning, tfn: 0295 430 431, e-post: [email protected]

Fakta: Vad gör hjälpsystemet för offer för människohandel?

  • Hjälpsystemet för offer för människohandel erbjuder klienterna råd och handledning, socialtjänster, hälsovårdstjänster, mottagningspenning eller utkomststöd, trygg inkvartering samt tolk- och översättningstjänster.
  • Om kunden vill återvända till sitt hemland, får hen stöd för frivillig återresa.
  • Dessutom får kunden lagstadgad rättshjälp samt rättslig rådgivning.
  • Hjälpsystemet finns i anslutning till Joutseno förläggning.
Pressmeddelande