FI SV EN

Kö av ansökningar för säsongsarbete

18.7.2019 9.28
Pressmeddelande

Den som kommer till Finland för säsongsarbete ska ansöka om tillstånd för detta.

Med säsongsarbete avses arbete inom exempelvis jordbruk eller turism som utförs under vissa delar av året och som varar högst nio månader.

Vi uppdaterar statusen av handläggningskön varje vecka. Håll koll på Migri.fi! Det lönar sig inte att fråga efter statusen av din ansökan per telefon eftersom vår kundtjänst inte har noggrannare information än de uppgifter som finns i detta meddelande.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete eller intyg för säsongsarbete i e-tjänsten Enter Finland. Behandlingen av ansökan går snabbare om du lämnar in ansökan i e-tjänsten. Ansökningarna för säsongsarbete behandlas alltid som brådskande. Vi avgör ansökningarna i den ordning de lämnas in.

Begäranden om intyg för säsongsarbete

Den 18 juli 2019 har cirka 8757 begäranden om intyg för säsongsarbete lämnats in.

Ansökningar som har lämnats in den 6 juli 2019 eller senare väntar för tillfället på behandling.

Verket har avgjort 8569 begäran om intyg för säsongsarbete.

Ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete som varar i 3–6 månader

Den 18 juli 2019 har cirka 970 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete lämnats in.

Ansökningar som har lämnats in den 13 maj 2019 eller senare väntar för tillfället på behandling.

Verket har avgjort 721 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete där arbetet varar i 3–6 månader.

Ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete som varar i 6–9 månader

Den 18 juli 2019 har 347 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete lämnats in.

Ansökningar som har lämnats in den 13 juni 2019 eller senare väntar för tillfället på behandling.

Verket har avgjort 386 ansökningar om uppehållstillstånd för säsongsarbete där arbetet varar i 6–9 månader.