Migrationsverket uppmuntrar kvinnor och flickor att själva sköta sina egna tillståndsärenden

20.11.2017 15.17
Pressmeddelande

Migrationsverket startar en kampanj där kvinnor och flickor uppmuntras att själva sköta sina tillståndsärenden med myndigheter.

Kampanjen är en del av projektet 100 jämställdhetsgärningar, vilket ingår i programmet för Finlands 100-årsjubileum. Att till exempel mannen i familjen sköter ärenden för kvinnor och hela familjen är relativt vanligt bland Migrationsverkets kunder. Detta är inte ett nytt fenomen: Migrationsverket har länge uppmuntrat kvinnor och flickor att sköta sina egna ärenden, men verket vill lyfta fram temat för att hedra Finlands 100-årsjubileum.

– Speciellt kvinnor med många barn har nästan alltid ingen möjlighet att skaffa sig tillräckliga språkkunskaper för att kunna sköta sina ärenden på finska. Det kan hända att de inte heller kan engelska. Då är det männen i familjen som lär sig språket. Detta är en vanlig orsak till att kvinnor inte sköter sina ärenden självständigt, säger kommunikationschef Aino Likitalo.

Att ibland be om hjälp till exempel på grund av bristande språkkunskaper kan vara helt förståeligt och motiverat för vem som helst. Migrationsverket vill uppmuntra kvinnor och flickor att delta i uträttandet av sitt eget ärende så långt som möjligt, även om det sker endast delvist. Även om kvinnans språkkunskaper inte räcker till att sköta sitt ärende ensam, ska myndigheten till exempel rikta sina frågor direkt till henne.

Migrationsverkets kunder kan låta någon annan sköta sitt ärende om uppringarens identitet och rätt att få information i ärendet kan säkerställas.

Varför är det viktigt att kvinnor och flickor själva uträttar sina ärenden?

När Migrationsverket fattar ett beslut är det ytterst viktigt att verket får all information som har betydelse vid handläggningen av ansökan. Ansökningarna är personliga, och därför är det viktigt att kvinnor och flickor får själva svara på frågor som gäller deras liv. Om verket inte behöver begära i efterhand mer information av sökandena, kan ansökningarna handläggas snabbare.

– Ärenden som handlar om uppehållstillstånd, medborgarskap och asyl är känsliga och hör ofta till de viktigaste beslut i sökandens liv. Vi på Migrationsverket är medvetna om detta och arbetar därför ansvarsfullt och pålitligt. En del av vårt uppdrag är att säkerställa att den som ansöker om tillståndet blir personligen hörd.

Migrationsverket ber kvinnor och flickor tala själva också i telefon när det är fråga om deras eget ärende.

– Ibland märker vi att kvinnan trots allt har rätt bra språkkunskaper. Då är det enklare att sköta ärendet, och kvinnans språkkunskaper utvecklas när hon vågar börja tala.

Därtill vill Migrationsverket lyfta fram med sin kampanj att kvinnor och män är jämställda i Finland och att kvinnor både kan och även måste själva ge information i sitt eget ärende.

Att uppmuntra till självständighet är en etablerad del av kundtjänsten

Under kampanjen fokuserar Migrationsverkets personal särskilt på att uppmuntra kvinnor och flickor vid alla kundkontakter. Verkets personal utbyter praktiska tips om hur de kan uppmuntra kvinnor och flickor att själva sköta sina egna tillståndsärenden.

Migrationsverkets kunder kan ta del av kampanjen under hösten när de uträttar sina ärenden. Alla serviceställen får illustrerade instruktioner, med hjälp av vilka temat kan tas upp med kunder både under och efter kampanjen.

Ytterligare information till medier:

Migrationsverkets kommunikationsenhet, tfn 0295 433 037, [email protected]

Pressmeddelande