FI SV EN

Kunder som vistas i Finland får uppehållstillståndskortet per brev

31.1.2018 16.27
Pressmeddelande

Från och med den 1 februari 2018 skickas alla uppehållstillståndskort i ett vanligt brev. Om du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten, kan du läsa ditt beslut i tjänsten. Om du har lämnat in en pappersansökan, skickas beslutet och uppehållstillståndskortet i samma brev.

Se till att vi har dina aktuella kontaktuppgifter

Om du flyttar och ändrar adress medan din ansökan behandlas, ska du göra en flyttanmälan. Du ska också meddela dina nya kontaktuppgifter till Migrationsverket. Du ansvarar själv för att vi har dina aktuella kontaktuppgifter.

Du kan göra flyttanmälan på adressen https://www.posti.fi/flyttanmalan/.

Om ditt uppehållstillståndskort försvinner

Om ditt uppehållstillståndskort inte kommer fram, ska du meddela oss så att man kan efterlysa och dra in kortet. Om du senare hittar det försvunna kortet, måste kortet returneras till Migrationsverket. Kortet får absolut inte användas.