Migrationsverket gjorde en lyckad utredningsresa till Ryssland

21.12.2018 13.24
Pressmeddelande

Två av forskarna vid landinformationen vid Migrationsverket besökte Moskva i november–december för att skaffa uppgifter.

Representanter av olika organisationer och myndigheter intervjuades under resan. Uppgifter skaffades om straffprocessens förlopp i Ryssland, situationen i norra Kaukasien, omständigheterna för Jehovas vittnen och politiska aktivister samt processerna för beviljande av medborgarskap och pass. Syftet med resan var dessutom att förstärka det lokala kontakt- och samarbetsnätverk som landinformationen har till sitt förfogande.

Rapporten om utredningsresan publiceras på Migrationsverkets webbplats efter att den färdigställts.

Landinformationens senaste resa för att skaffa uppgifter om Ryssland gjordes år 2011.

Målet är att skapa en rutin för besök i de asylsökandes ursprungsländer

Tidigare i år har landinformationens forskare gjort utredningsresor också till Somalien, Afghanistan och Syrien.

Verkets mål är att göra utredningsresorna till en rutin så att verkets sakkunniga kan besöka länderna oftare.

Utredningsresorna är en del av landinformationens FAKTA-projekt. Projektet genomförs vid Migrationsverket med stöd av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter om ursprungsländerna (Country of Origin Information/COI), särskilt om de länder varifrån det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland. Forskarna vid landinformationen deltar inte i beslutsfattandet om uppehållstillstånd eller framställningen av de landspecifika riktlinjerna.

Uppgifterna om ursprungsländerna som används när beslut fattas baserar sig inte enbart på utredningsresorna. Landinformationen uppdateras hela tiden och uppgifterna skaffas mångsidigt från olika källor. Källor är bl.a. FN:s flyktingorgan UNHCR, internationella och nationella organisationer för de mänskliga rättigheterna, icke-statliga organisationer, forskningsinstitut och forskare vid andra länders migrationsverk.

Ytterligare information till medier

  • Allmän information om FAKTA-projektet: projektchef Satu Ruotsalainen,
    e-post: [email protected], tfn 0295 430 431
  • Närmare uppgifter om landinformationen om Ryssland: forskare Maria Kyrönlahti,
    e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

Pressmeddelande