Studerande: följ handläggningsskedet på vår webbplats eller i Enter Finland

18.10.2019 16.11
Pressmeddelande

Vi uppdaterar statusen av handläggningskön för ansökningar om uppehållstillstånd för studier varje vecka med ett kömeddelande.

Om du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland, har den kommit fram genast. Då kan du också följa handläggningen av din ansökan i e-tjänsten. Om du har skickat in en pappersansökan, tar det några veckor innan den kommer fram till Migrationsverket.

Ansökningar om första uppehållstillstånd

Den 18 oktober 2019 är antalet anhängiga första ansökningar om uppehållstillstånd för studier cirka 771.

För tillfället väntar ansökningar som kommit in den 22 juli 2019 på behandling.

Ansökningar om fortsatt tillstånd

Den 18 oktober 2019 är antalet anhängiga ansökningar om fortsatt tillstånd för studier cirka 710.

För tillfället väntar ansökningar som kommit in den 18 juli 2019 på behandling.

Ansökningar om uppehållstillstånd för studier behandlas som brådskande

Vi behandlar alla ansökningar om uppehållstillstånd för studier som brådskande utan särskild begäran om påskyndande.

Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande utredningar till din ansökan.

Du kan använda behandlingstidstestet för att beräkna den förväntade behandlingstiden för din ansökan.

Har du frågor? Se vår webbplats för vanliga frågor och svar

På webbplatsen migri.fi hittar du svar på de flesta frågor som rör uppehållstillstånd för studier. Läs mer på sidan vanliga frågor och svar:migri.fi/sv/fos-studerande