Ny förläggning ska öppnas i Raseborg

Migri 27.9.2017 12.44
Nyhet

Migrationsverket har konkurrensutsatt en del av förläggningsverksamheten för vuxna och familjer i Nyland. Konkurrensutsättningens resultat innebär att en ny förläggning ska öppnas i Raseborg. Verksamheten kommer att drivas av Medivida Oy.

Då alla verksamma förläggningar är nästan fullsatta är en ny förläggning behövlig. Antalet asylsökande har inte ökat anmärkningsvärt, men sökandena lämnar inte förläggningarna lika snabbt som Migrationsverket har beräknat. Många av asylsökandena har en pågående besvärsprocess i förvaltningsdomstolen, och de som har fått ett positivt beslut har inte kunnat flytta till kommunerna lika snabbt som verket beräknade.

Erfarenheterna som denna konkurrensutsättning ger kan användas när hela förläggningsverksamheten konkurrensutsätts.

Verksamheten börjar i oktober

Den nya förläggningen är avsedd för vuxna och familjer, och verksamheten inleds med 249 inkvarteringsplatser. Förläggningen öppnas i oktober 2017.

Förläggningsverksamheten för minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare kommer att konkurrensutsättas

Migrationsverket förbereder en konkurrensutsättning av förläggningsverksamheten för minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare. Den kommer att omfatta hela Finland och ska göras genom regionala ramavtal.

Ytterligare information till medier

Direktör Pekka Nuutinen, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Pressmeddelande