Åbodådet: uppgifterna om den misstänktes ansökan är sekretessbelagda

Migri 21.8.2017 17.01
Nyhet

Centralkriminalpolisen har berättat offentligt att en marockansk asylsökande som kom till Finland 2016 är misstänkt för Åbodådet.

På grund av sekretessen lämnar Migrationsverket inte ut uppgifter om personen eller behandlingen av personens ansökan. Utredningen av fallet pågår fortfarande och centralkriminalpolisen informerar om hur den framskrider.

Vilket lands medborgare som helst kan söka skydd i Finland. Internationellt skydd kan beviljas om sökanden inte kan få skydd i sitt hemland och förföljs med anledning av sitt ursprung, sin religion, sin nationalitet, sin tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller sin politiska uppfattning. Sökanden kan lida risk för förföljelse också i ett sådant land där till exempel en väpnad konflikt inte pågår.

En asylsökande får uppehålla sig i Finland när ansökan behandlas

Grunderna för asylansökan reds ut under ett asylsamtal. När en sökande kommer till Finland som minderårig utan sina vårdnadshavare spåras vårdnadshavarna och i samband med beslutsfattandet utreds om sökanden har kontakt med dem. En asylsökande har rätt att vistas i landet när ansökan behandlas.

Om asylsökanden får ett beslut på sin ansökan kan beslutet överklagas hos förvaltningsdomstolen. Nästan alla negativa beslut överklagas. Sökanden får vänta i Finland även under den tid besvären prövas.

En person som fått avslag på sitt beslut återsänds till hemlandet av polisen. Enligt lagen kan en person återsändas om

  • han eller hon har fått avslag på det första asylbeslutet och förvaltningsdomstolen samt eventuellt högsta förvaltningsdomstolen har bekräftat beslutet
  • verkställandet av tillbakasändningen inte har förbjudits.

Få marockaner söker asyl i Finland

Marockaner söker relativt sällan asyl i Finland. Mellan 2015 och utgången av juli 2017 har sammanlagt 247 marockanska medborgare sökt asyl i Finland. (2015: 122; 2016: 98; 1–7/2017; 27). Under dessa år kom sammanlagt 42 232 asylsökande till Finland.

Mellan ingången av 2015 och utgången av juli 2017 har det fattats 294 beslut som gällt marockanska asylsökande. 32 av dessa har fått ett positivt beslut (asyl, uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller något annat).

Mellan 2015­ och 2017 har det fattats 294 beslut som gällt marockanska asylsökande. 32 av dessa har varit positiva (18 beslut om asyl, 3 om alternativt skydd och tio om annat uppehållstillstånd).

För dem som beviljats asyl har grunden varit till exempel risk för könsrelaterat våld.

94 beslut har varit negativa. Dessutom har en ganska stor del av ansökningarna förfallit (88 ansökningar) eller avvisats (82 ansökningar). En ansökan förfaller när sökanden återkallar sin ansökan eller försvinner under processen. Avvisning betyder vanligen en situation enligt Dublinförordningen, dvs. ansökan borde behandlas i något annat EU-land.

Ytterligare information till medierna

Direktör för asylenheten Esko Repo, tfn 0295 430 431, e-post: [email protected]

Pressmeddelande