Hälso- och sjukvårdstjänsterna som produceras utanför förläggningarna ordnas av Suomen Terveystalo, Läkarcentralen Aava och Mehiläinen
Vastaanottokeskusten ulkopuolisia terveydenhuoltopalveluita hankitaan Suomen Terveystalolta, Lääkärikeskus Aavalta ja Mehiläiseltä

30.10.2017 14.30 | Publicerad på svenska 15.1.2018 kl. 19.24
Pressmeddelande

Migrationsverket har tecknat nya tjänstekontrakt om hälso- och sjukvårdstjänsterna för Migrationsverkets klienter vid förläggningarna, inom hjälpsystemet för offer för människohandel och vid förvarsenheterna.

Leverantörerna som vann konkurrensutsättningen är Läkarcentralen Aava i Nyland, Mehiläinen i Österbotten och Suomen Terveystalo i övriga Finland.

Upphandlingen delades in i sex områden: Nyland; Egentliga Finland och Satakunta; Östra Finland; Mellersta Finland, Birkaland och Tavastland; Österbotten samt Norra Finland.

Mehiläinen är en ny tjänsteleverantör. Migrationsverket har redan tidigare haft ett tjänstekontrakt med både Läkarcentralen Aava och Suomen Terveystalo. Förra gången då hälso- och sjukvårdstjänsterna konkurrensutsattes var år 2012. De nya kontrakten träder i kraft den 1 november 2017.

De konkurrensutsatta tjänsterna består av allmänläkarmottagning på vardagarna kl. 8–16, screening av smittsamma sjukdomar, laboratorieundersökningar och diagnostisk avbildning.

Med de riksomfattande, centraliserade avtalen eftersträvas kostnadseffektivitet, enhetliga tjänster och jämn kvalitet.

Ytterligare information till medier:

Chef för resultatområde vid enheten för mottagande Olli Snellman, tfn 029 433 431