Årets första utredningsresa gjordes till Somalia

9.3.2018 12.20
Pressmeddelande

Två av forskarna vid landinformationen vid Migrationsverket besökte Mogadishu i Somalia i januari för att skaffa uppgifter. Syftet med resan var att skapa ett kontakt-nätverk med internationella och nationella aktörer såsom biståndsorganisationer, myndigheter, forskare och lokala frivilligorganisationer. Resan var lyckad.

Kontaktnätverket kan i framtiden användas för att skaffa information om säkerhetsläget i Somalia som stöd för beslut i asylärenden. Under resan samlades även in information om landets allmänna förhållanden.

Landinformationens senaste resa för att skaffa uppgifter om Somalia gjordes 2010 då forskarna besökte Somaliland.

Den landinformation som används vid beslutsfattandet baserar sig inte enbart på utredningsresorna utan information samlas in från flera olika källor, och den uppdateras hela tiden. Källorna är bl.a. FN:s flyktingorgan UNHCR, internationella och nationella organisationer för de mänskliga rättigheterna, icke-statliga organisationer, forskningsinstitut och forskare vid andra länders migrationsverk.

Uppgifterna skaffades genom att intervjua sakkunniga i Mogadishu och i Nairobi

Under utredningsresan försökte forskarna så mångsidigt som möjligt reda ut hur dagsläget ser ut i Somalia. Informationen samlades in genom att intervjua olika experter, såsom representanter för internationella organisationer och sakkunniga som arbetar vid aktiva frivilligorganisationer i Somalia. Forskarna besökte även Nairobi i Kenya för att intervjua sakkunniga där.

Rapporten om utredningsresan publiceras på Migrationsverkets webbsidor efter att den färdigställts.

Målet är att skapa rutiner för besök i de asylsökandes ursprungsländer

Forskarna vid landinformationen kommer i år att göra utredningsresor även till Afghanistan och Syrien.

Verkets mål är att göra utredningsresorna till en rutin så att verkets sakkunniga kan besöka länderna oftare.

Utredningsresan till Somalia var en del av FAKTA-projektet som genomförs med stöd av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Migrationsverkets landinformation producerar uppgifter om ursprungsländerna (Country of Origin Information/COI) särskilt om de länder från vilka det kommer asylsökande, kvotflyktingar och andra invandrare till Finland. Forskarna vid landinformationen deltar inte i beslutsfattandet om uppehållstillstånd eller om riktlinjerna som gäller länderna.

Ytterligare information till medier

  • Allmän information om FAKTA-projektet: projektchef Satu Ruotsalainen,
    e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

  • Närmare information om landinformationen om Somalia: forskare Riku Santaharju,
    e-post: [email protected], tfn 0295 430 431

Pressmeddelande