Du kan få stöd för frivillig återresa

Om du vill återvända frivilligt till ditt hemland kan du ansöka om bidrag för frivillig återresa.

Förläggningen eller Migrationsverket kan bevilja dig bidrag för frivillig återresa, om

  • du har fått ett negativt beslut om asyl
  • du återkallar din ansökan om asyl
  • du är offer för människohandel och inte har någon hemkommun i Finland
  • du har fått tillfälligt skydd
  • du har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd på grund av hinder för avlägsnande ur landet men du har inte någon hemkommun i Finland
  • du har fått internationellt skydd i Finland men din status som skyddsbehövande har återkallats eller upphört och beslut om utvisning har tagits
  • du har fått humanitärt skydd, men giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd håller på att gå ut eller har gått ut.

Du måste flytta frivilligt från Finland för att kunna beviljas bidrag. Du måste återkalla alla dina ansökningar om asyl, uppehållstillstånd eller främlingspass eller alla dina besvär över dessa beslut.

Du kan beviljas bidrag för frivillig återresa endast om du är i behov av det och du kan inte finansiera själv ditt återvändande.

Hurdant stöd kan jag få?

Var lämnar jag in ansökan?

När kan jag ansöka om stöd?

Bidrag till olika länder

Mer information: http://voluntaryreturn.fi/sv/