Meny

Personer som har avlagt examen i Finland

Om du har studerat och avlagt en examen i Finland, har du följande alternativ:

  • Om du redan har hittat ett arbete, kan du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på grund av arbete.
  • Om du inte har hittat ett arbete, kan du ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete.

Uppehållstillstånd på grund av arbete för personer som avlagt examen i Finland

Du kan ansöka om fortsatt tillstånd på grund av arbete om ditt uppehållstillstånd för studier fortfarande är i kraft och du har hittat ett arbete.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete även om det har gått flera år sedan du blev utexaminerad och även om du har lämnat Finland efter examen. Det finns ingen tidsgräns för när du måste ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete efter examen.

Tillståndet kan beviljas om ditt arbetsavtal följer kollektivavtalet för branschen. Om branschen inte har ett eget kollektivavtal, ska ditt arbetsavtal basera sig på den praxis som gäller arbetstagare som är verksamma i motsvarande uppgifter på arbetsmarknaden.

Det huvudsakliga syftet med din vistelse i Finland måste vara att arbeta. Bifoga till din ansökan ditt examensbetyg och ditt arbetsavtal eller ett bindande arbetserbjudande.

När du har beviljats uppehållstillstånd har du rätt att arbeta inom vilken bransch som helst, oberoende av vad du har studerat.

Om du redan arbetade under den tid då ditt uppehållstillstånd för studier var i kraft och ansöker om fortsatt tillstånd innan ditt föregående tillstånd går ut, får du fortsätta med detta arbete eller ta en ny anställning fram till att din ansökan om uppehållstillstånd har avgjorts. De begränsningar i rätten att arbeta som gäller studerande gäller inte dig. Du får till exempel arbeta heltid. Om du får ett negativt beslut på din ansökan om uppehållstillstånd, får du inte fortsätta att arbeta trots att du överklagar beslutet.

Du hittar information om behandlingsavgifterna, ansökningsvillkoren och bilagorna på sidan som behandlar ansökan:

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av annat arbete, OLE_TY5

Du kan ansöka om fortsatt tillstånd med samma ansökan som du använde för ditt föregående uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett företag

Du kan ansöka om fortsatt tillstånd för att söka arbete eller starta ett företag, om du har studerat och avlagt en examen i Finland och du inte har fått ett jobb förrän giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd för studier går ut.

Observera att du kan få fortsatt tillstånd för att söka arbete eller starta ett företag endast om du redan har beviljats uppehållstillstånd för studier. Du måste lämna in en ansökan innan giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd för studier går ut.

Bifoga till din ansökan ditt examensbetyg och en utredning om försörjning. Försörjningsförutsättningen är densamma som för uppehållstillstånd för studier.

Uppehållstillstånd för att söka arbete eller starta ett företag beviljas en gång för högst ett år.

Om du hittar ett arbete, ansök om uppehållstillstånd på grund av arbete. Om du startar ett företag, ansök om uppehållstillstånd för företagare. Du får börja arbeta genast när du har fått ett arbete eller när du börjar din företagsverksamhet.

Information om behandlingsavgifterna, ansökningsvillkoren och bilagorna hittar du på denna sida:

Ansökan om uppehållstillstånd på annan grund, OLE_MUU