main-mobile-navigation-header
Våra tjänster

Att uträtta ärenden under coronaepidemin

På denna sida hittar du uppdaterade anvisningar om hur du uträttar ärenden vid Migrationsverkets serviceställen och Finlands beskickningen under coronaepidemin. Anvisningar om att ansöka finns på sidorna migri.fi/du-ar-i-finland och migri.fi/du-ar-inte-i-finland. Se också vanliga frågor och svar på sidan migri.fi/fos-coronaviruset.

Du har bokat tid vid ett serviceställe i Finland 

Om ditt ärende inte är brådskande, kan du överväga om du kan vänta tills coronavirusepidemin är över. Du kan anhängiggöra din ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller genom att skicka in en pappersansökan per e-post eller per post.

Använd alltid i första hand Enter Finland-tjänsten. I vanliga fall ska du styrka din identitet vid ett serviceställe inom tre månader från inlämningen av ansökan. På grund av coronasituationen har tidsfristen för styrkande av identitet förlängts till och med den 31 oktober 2020. Vid behov ändrar vi denna tidsfrist beroende på hur länge undantagsförhållandena varar.

På grund av coronasituationen är det tills vidare inte möjligt att köa med könummer vid Migrationsverkets serviceställen. För närvarande kan du besöka ett serviceställe endast om du har bokat tid. 
 
Om du har bokat en tid vid ett serviceställe kan du besöka oss som vanligt. 
 
Innan du kommer till servicestället, kom ihåg följande:

  • Använd alltid i första hand Enter Finland-tjänsten. Om du loggar in med bankkoder och ansöker om fortsatt tillstånd behöver du inte nödvändigtvis besöka ett serviceställe för att identifiera dig. Läs mer om säker identifiering på webbplatsen migri.fi/identifiering.
  • Lämna inte in några bilagor direkt till serviceställena utan lämna in dem via e-tjänsten Enter Finland, per e-post eller per post. Om du har bokat tid för att styrka din identitet, ta med bilagorna.
  • Du ska infinna dig på plats lite innan din tid börjar och visa upp bokningsbekräftelsen för väktaren. 
  • Om du nyligen har kommit från utlandet, vänta i 14 dagar innan du besöker servicestället. Avboka din tid om den infaller under dessa dagar. 
  • Kom inte till servicestället om du har förkylningssymtom. Kom ihåg att avboka din tid om du inte kan komma. Boka en ny tid när du är helt frisk igen. 
  • Tillhör du en riskgrupp? Vi rekommenderar att du väntar tills undantagsförhållandena är över innan du besöker ett serviceställe. Du kan anhängiggöra din ansökan i e-tjänsten Enter Finland eller genom att skicka in en pappersansökan per e-post eller per post. 
  • Migrationsverkets tidsbokningstjänst har öppet som vanligt. Boka helst tid vid ditt närmaste serviceställe, även om det finns lediga tider vid andra serviceställen. 
  • Om du inte kan komma på en bokad tid, kom ihåg att avboka den i vår tidsbokningstjänst. En avgift på 50 euro tas ut för en oanvänd tid som inte har avbokats.

Tack för att du följer dessa anvisningar och hjälper oss att skydda våra kunder och vår personal mot smitta!

Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi

I allmänhet måste sökande besöka beskickningen inom tre månader från tidpunkten då ansökan har anhängiggjorts i Enter Finland. Om du befinner dig utomlands och inte har kunnat styrka din identitet vid beskickningen i tid, har du tid att styrka din identitet t.o.m. 31.10.2020. 

Boka genast tid för styrkande av identitet när utrikesministeriet har meddelat att de avvikande arrangemangen är över.

Intervjuerna av sökande har avbrutits vid beskickningarna på grund av coronavirusepidemin.

Beskickningarna kan inte överlämna uppehållstillståndskort som vanligt. Om du har frågor om din kortleverans, kontakta den beskickning där du har uträttat ditt ärende. Du kan kontrollera läget för din beskickning på webbplatsen finlandabroad.fi

Läs utrikesministeriets och Migrationsverkets kundmeddelanden.

Telefontjänst 

Om du har frågor om hur en ansökan ska lämnas in och hur du uträttar ärenden med ett könummer på våra serviceställen, ring numret 0295 419 627.
Numret betjänar dig måndag–fredag kl. 9–16.