Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Att uträtta ärenden under coronaepidemin

På denna sida hittar du uppdaterade anvisningar om hur du uträttar ärenden vid Migrationsverkets serviceställen och Finlands beskickningen under coronaepidemin. Anvisningar om att ansöka finns på sidorna migri.fi/du-ar-i-finland och migri.fi/du-ar-inte-i-finland. Se också vanliga frågor och svar på sidan migri.fi/fos-coronaviruset.

Du har bokat tid vid ett serviceställe i Finland 

Om ditt ärende inte är brådskande, kan du överväga om du kan vänta tills coronavirusepidemin är över. 

Använd alltid i första hand Enter Finland-tjänsten. I vanliga fall ska du styrka din identitet vid ett serviceställe inom tre månader från inlämningen av ansökan. På grund av coronasituationen har tidsfristen för styrkande av identitet förlängts till och med den 31 december 2021. Vid behov ändrar vi denna tidsfrist beroende på hur länge undantagsförhållandena varar.
 
Om du har bokat en tid vid ett serviceställe kan du besöka oss som vanligt. 
 
Innan du kommer till servicestället, kom ihåg följande:

  • Använd alltid i första hand Enter Finland-tjänsten. Om du loggar in med bankkoder och ansöker om fortsatt tillstånd behöver du inte nödvändigtvis besöka ett serviceställe för att identifiera dig. Läs mer om säker identifiering på webbplatsen migri.fi/identifiering.
  • Lämna inte in några bilagor direkt till serviceställena utan lämna in dem via e-tjänsten Enter Finland, per e-post eller per post. Om du har bokat tid för att styrka din identitet, ta med bilagorna.
  • Du ska infinna dig på plats lite innan din tid börjar och visa upp bokningsbekräftelsen för väktaren. 
  • Vi rekommenderar att du använder ansiktsskydd. Du kan ta med dig ett eget ansiktsskydd. Vi kan tyvärr inte dela ut ansiktsskydd åt alla kunder som besöker våra serviceställen. Läs noggrant rekommendationen och anvisningarna om att använda ansiktsmask på THL:s webbplats. Använd ansiktsskydd i enlighet med rekommendationerna när du befinner dig inne i något av våra verksamhetsställen. Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd (2 meter) till andra personer i väntrummet.
  • På grund av coronaläget kan vi behöva begränsa antalet kunder i väntrummen. När du besöker ett serviceställe kan du därför behöva vänta på din tur längre än vanligt utanför servicestället.
  • Om du har varit utomlands, ska du kontrollera om rekommendationen om karantän gäller dig. Om du har varit i ett land som gränsbevakning gäller, rekommenderas det att du rör dig endast när det är oundvikligt. Du kan kontrollera om rekommendationen gäller dig på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd på sidan Resor och coronaviruspandemin.
  • Kom inte till servicestället om du har förkylningssymtom. Kom ihåg att avboka din tid om du inte kan komma. Boka en ny tid när du är helt frisk igen. 
  • Tillhör du en riskgrupp? Vi rekommenderar att du väntar tills undantagsförhållandena är över innan du besöker ett serviceställe. Du kan anhängiggöra din ansökan i e-tjänsten Enter Finland.
  • Migrationsverkets tidsbokningstjänst har öppet som vanligt. Boka helst tid vid ditt närmaste serviceställe, även om det finns lediga tider vid andra serviceställen. 
  • Om du inte kan komma på en bokad tid, kom ihåg att avboka den i vår tidsbokningstjänst. En avgift på 50 euro tas ut för en oanvänd tid som inte har avbokats.

Tack för att du följer dessa anvisningar och hjälper oss att skydda våra kunder och vår personal mot smitta!

Du ska besöka ett serviceställe och köa med könummer

Vid brådskande ärenden kan du besöka ett serviceställe och ta ett könummer. Könumren är avsedda endast för att lämna in ansökningar. Du kan inte besöka ett serviceställe om du är sjuk. 

Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi

I allmänhet måste sökande besöka beskickningen inom tre månader från tidpunkten då ansökan har anhängiggjorts i Enter Finland. Om du befinner dig utomlands och inte har kunnat styrka din identitet vid beskickningen i tid, har du tid att styrka din identitet t.o.m. 31 december 2021. 

Boka genast tid för styrkande av identitet när utrikesministeriet har meddelat att de avvikande arrangemangen är över.

Om du har frågor om din uppehållstillståndskortleverans, kontakta den beskickning där du har uträttat ditt ärende. Du kan kontrollera läget för din beskickning på webbplatsen finlandabroad.fi

Läs utrikesministeriets och Migrationsverkets kundmeddelanden.