Au pairens rättigheter

Familjen kan låta au pairen utföra lätt hushållsarbete högst 30 timmar i veckan och fem timmar om dagen. Du ska ha ledigt minst en hel dag per vecka. Av de månatliga lediga dagarna måste åtminstone en dag vara en söndag. Du ska också ha tillräckligt med tid för att delta i språkkurser och utvecklas kulturellt och yrkesmässigt.

Som au pair ska din ställning vara jämförbar med familjemedlemmarnas. Du deltar i familjens dagliga aktiviteter, och din arbetsbörda får i fråga om hem- och barnvård inte vara större än de övriga familjemedlemmarnas.

Om du av någon anledning inte kan stanna hos din värdfamilj, kan du byta värdfamilj utan att du behöver ansöka om ett nytt uppehållstillstånd, om ditt tillstånd fortfarande är i kraft. I Finland får man arbeta som au pair i högst ett år. Ett au pair-uppehållstillstånd förlängs inte efter detta. Om du vill, kan du ansöka om fortsatt tillstånd på nya grunder.

Meny