Meny

Migrationsbiblioteket

Migrationsbiblioteket är ett för allmänheten öppet specialbibliotek, som är en del av Migrationsverket. Bibliotekets samling innehåller litteratur om fenomen med nära koppling till migranter och flyttrörelser samt förhållandena i utreseländer. Övriga huvudteman är flykting- och migrationspolitik, rasism och etniska relationer, övriga frågor som gäller flyktingskap samt integrering.

Bibliotekets samling innehåller ungefär 12 000 band. Samlingen sammanställs med tanke på behoven hos dem som arbetar med migrationsfrågor.

På biblioteket har kunderna tillgång till trådlös nätförbindelse.

Öppettider

  • tisdag kl. 12–15
  • torsdag kl. 12–15

Adressen är Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors

Om du vill besöka biblioteket vid en annan tidpunkt, ska du ta kontakt och komma överens om detta på förhand: [email protected]

Lån kan returneras till

  • biblioteket under dess öppettid
  • den nedre aulan vid Fågelviksgatan vardagar kl. 8–16
  • per post till adressen Migrationsbiblioteket (Migri), PB 10, 00086 Migrationsverket

Förnyelse av lån

Obs! Handböckerna (i klass A och B) lånas inte ut till andra än anställda vid Migrationsverket. Handböckerna kan läsas av kunderna i biblioteket.

I databasen hittar du bibliotekets material och listan med nyheter

Du kan söka Migrationsbibliotekets material i databasen. Nyhetslistan innehåller bibliotekets nyaste böcker.

Ämnesorden baserar sig på UNHCR:s The International Thesaurus of Refugee Terminology (ITRT). Oberoende av publikationens språk är ämnesorden på engelska.