Hoppa till innehåll

Bidrag för frivillig återresa till olika länder

Bidrag beviljas antingen i form av kontanter eller förnödenheter. Du väljer vilket slags stöd du vill ha när du lämnar in din ansökan. 

Stöd i form av kontanter

Summan för kontanter beror på landet dit personen återreser.

A  
normalt bidrag 1500 EUR
bidrag till barn 750 EUR

A) Afghanistan, Angola, Burundi, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Djibouti, Sydsudan, Etiopien, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Irak, Jemen, Kambodja, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Demokratiska folkrepubliken Korea, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Moçambique, Myanmar, Nepal, Niger, Ekvatorialguinea, Rwanda, Zambia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, Tanzania, Togo, Tchad, Uganda, Zimbabwe

B  
normalt bidrag 800 EUR
bidrag till barn 500 EUR

 

B) Armenien, Bolivia, Egypten, El Salvador, Filippinerna, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesien, Indien, Iran, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Kenya, Kirgisien, Republiken Kongo, Västbanken, Marocko, Moldavien, Nicaragua, Nigeria, Elfenbenskusten, Pakistan, Sri Lanka, Swaziland, Tadzjikistan, Tunisien, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam

C  
normalt bidrag 500 EUR
bidrag till barn 300 EUR

 

C) Algeriet, Argentina, Azerbajdzjan, Botswana, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, Sydafrika, Gabon, Georgien, Jamaica, Columbia, Kuba, Kina, Kazakstan, Libyen, Libanon, Malaysia, Mauritius, Mexiko, Namibia, Panama, Paraguay, Peru, Thailand, Turkiet, Turkmenistan, Uruguay, Vitryssland, Venezuela

D  
normalt bidrag 200 EUR
bidrag till barn 100 EUR

 

D) Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Nordmakedonien, Israel, Kosovo, Montenegro, Serbien, Ryssland samt EU-medlemsstaterna. 

Bidrag för frivillig återresa beviljas till medborgare inom EU endast om han eller hon är offer för människohandel.

Om landet inte finns i förteckningen fastställer Migrationsverket till vilken grupp landet tillhör.

Förhöjt bidrag

Bidraget kan även beviljas förhöjt om det är motiverat på grund av utlänningens ålder, skada, sjukdom, familjesituation eller ett annat personligt skäl. Förhöjt bidrag kan även beviljas offer för människohandel eller ett minderårigt barn som återreser utan vårdnadshavare.

Det totala beloppet i kontanter kan vara högst:

  • 2 000 € för vuxen och
  • 1 000 € för barn.

Om du ansöker om förhöjt bidrag ska du motivera i ansökningsblanketten varför du behöver mer stöd för din återintegration. 

Sänkt bidrag

Bidraget kan beviljas sänkt eller inte beviljas alls om det finns en motiverad anledning att misstänka att syftet är att missbruka bidragssystemet. Bidragets summa minskas om du har inkomster eller tillgångar eller om du har varit borta från ditt hemland under endast en kort tid.

Bidrag i form av förnödenheter

Du kan välja förnödenheter som stödform. Summan för bidraget i form av förnödenheter beror på landet dit personen återreser. Till länder i A-kategorin är bidraget i form av förnödenheter 5 000 euro till vuxna och 1 500 euro till barn. Till länder i B, C och D-kategorin är bidraget i form av förnödenheter 3 000 euro till vuxna och 1 500 euro till barn. Bidrag i form av förnödenheter är inte tillgängligt för Italien, men dit kan man få bidrag i form av kontanter. 

 

A B, C, D
normalt bidrag 5000 EUR 3000 EUR
bidrag till barn

1500 EUR

1500 EUR