Bidrag för frivillig återresa till olika länder

Bidraget kan endera vara stöd i form av kontanter eller förnödenheter. Formen för stödet väljs då ansökan lämnas.

Stöd i form av kontanter

Summan för kontanter beror på landet dit personen återreser.

 

A  
normalt bidrag EUR 1500
bidrag till barn EUR 750

 

A) Afghanistan, Angola, Burundi, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Djibouti, Sydsudan, Etiopien, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Irak, Jemen, Kambodja, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Demokratiska folkrepubliken Korea, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Moçambique, Myanmar, Nepal, Niger, Ekvatorial-guinea, Rwanda, Zambia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, Tanzania, Togo, Tchad, Uganda, Zimbabwe

B  
normalt bidrag EUR 800
bidrag till barn EUR 500

 

B) Armenien, Bolivia, Egypten, El Salvador, Filippinerna, Georgien, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesien, Indien, Iran, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Kenya, Kirgisien, Republiken Kongo, Västbanken, Marocko, Moldavien, Nicaragua, Nigeria, Elfenbenskusten, Pakistan, Sri Lanka, Swaziland, Tadzjikistan, Tunisien, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam

C  
normalt bidrag EUR 500
bidrag till barn EUR 300

 

C) Algeriet, Argentina, Azerbajdzjan, Botswana, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, Sydafrika, Gabon, Georgien, Jamaica, Columbia, Kuba, Kina, Kazakstan, Libyen, Libanon, Malaysia, Mauritius, Mexiko, Namibia, Panama, Paraguay, Peru, Thailand, Turkiet, Turkmenistan, Uruguay, Vitryssland, Venezuela

D  
normalt bidrag EUR 200
bidrag till barn EUR 100

 

D) Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Israel, Kosovo, Montenegro, Serbien, Ryssland samt EU-medlemsstaterna. Bidrag för frivillig återresa beviljas till medborgare inom EU endast om han eller hon är offer för människohandel.

Om landet inte finns i förteckningen fastställer Migrationsverket till vilken grupp landet tillhör.

Stöd i form av förnödenheter

Stödet i form av förnödenheter kan utbetalas istället för kontanter. Stödet i form av förnödenheter kan inte fås för återresa till alla länder.

 

A B, C, D
normalt bidrag EUR 5000 EUR 3000
bidrag till barn EUR 1500 EUR 1500

 

Förhöjt bidrag

Bidraget kan även beviljas förhöjt om det är motiverat med avseende av utlänningens ålder, skada, sjukdom, familjesituation eller annat personligt skäl. Förhöjt bidrag kan även beviljas offer för människohandel eller ett minderårigt barn som återreser utan vårdnadshavare.

Det förhöjda bidraget är oberoende av land högst

  • 2 000 € för vuxen och
  • 1 000 € för barn.

Om du ansöker om förhöjt bidrag ska du motivera i ansökningsblanketten varför du behöver mer för din återresa.

Sänkt bidrag

Bidraget kan beviljas sänkt eller inte beviljas alls om det finns en motiverad anledning att misstänka att den ansökandes avsikt är att missbruka bidragssystemet eller om det anses att den återresande inte är i behov av fullt bidrag.

Bidragets summa minskas om den återresande har inkomster eller tillgångar eller om han eller hon varit borta från sitt hemland under endast en kort tid.