Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Effekterna av coronaviruset på kunder

På dessa sidor hittar du information om hur coronaviruset påverkar Migrationsverkets verksamhet. Du hittar den senaste informationen i meddelandena

Sidorna uppdateras löpande. Ytterligare information hittar du på Migrationsverkets Twitter-konto ( @Maahanmuuttovir) och på Facebook ( facebook.com/Maahanmuuttovir/).
 

Vi rekommenderar att du använder ansiktsskydd när du besöker ett serviceställe 

Du kan ta med dig ett eget ansiktsskydd. Läs noggrant rekommendationen och anvisningarna om att använda ansiktsmask på THL:s webbplats. Använd ansiktsskydd i enlighet med rekommendationerna när du befinner dig inne i något av våra verksamhetsställen. Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra personer i väntrummet.
 
På grund av coronaläget kan vi behöva begränsa antalet kunder i väntrummen. När du besöker ett serviceställe kan du därför behöva vänta på din tur längre än vanligt utanför servicestället.
 

Länkar till andra myndigheters webbsidor

För hälsorådgivning och aktuell information om coronaviruset i Finland, besök Institutet för hälsa och välfärds webbplats på thl.fi.
 
Inrikesministeriet
 

Arbets- och näringsministeriet

Gränsbevakningsväsendet
 
Polisen
 
Utrikesministeriet