Hoppa till innehåll

Delegationen för Migrationsverket

Migrationsverket tillsatte delegationen för Migrationsverket den 11 april 2008.

Under mandatperioden 2019–2021 består delegationen av 16 olika intressentgrupper som företräder både myndigheter och organisationer. Ordförande för delegationen är Migrationsverkets överdirektör.

Målet för delegationens verksamhet

Migrationsverket vill främja och utveckla samarbetet med sina intressentgrupper och övriga samarbetspartners. Delegationen för Migrationsverket tillsattes i detta syfte.

Delegationen behandlar riktlinjerna för och utvecklandet av verksamheten vid Migrationsverket, tar initiativ i detta syfte och ställer sina medlemmars sakkunskap till verkets förfogande när verkets serviceutbud ordnas och utvecklas. Delegationen sammanträder 1–4 gånger om året.

Delegationens medlemsorganisationer

Arbets- och näringsministeriet
Diskrimineringsombudsmannens byrå
FFC, STTK och Akava (gemensam företrädare)
Finlands Näringsliv EK
Finlands Röda Kors
Gränsbevakningsväsendet
Helsingfors förläggning
Helsingfors stad, invandrings- och sysselsättningstjänster
Inrikesministeriet/migrationsavdelningen
Kommunförbundet
Kyrkostyrelsen
Magistraten i Nyland
NTM-centralen i Nyland
Polisstyrelsen
Utbildningsstyrelsen
Utrikesministeriet