Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Anvisningar till dig som redan är i Finland och inte kan återvända till Ukraina

Denna anvisning är avsedd för dig som har kommit till Finland från Ukraina eller redan är bosatt i Finland och inte kan återvända till Ukraina. Sidan uppdateras.

Sidan på ukrainska: Інструкція для вас, якщо ви вже перебуваєте у Фінляндії і не можете повернутися в Україну

Om du är medborgare i Ukraina och har ett biometriskt pass, får du vistas i Schengenområdet visumfritt i högst 90 dagar. Därefter behöver du uppehållstillstånd. De som har flytt från Ukraina på grund av Rysslands attack kan ansöka om tillfälligt skydd i Finland. Läs mer om vem kan få tillfälligt skydd

Nedan finns anvisningar för följande situationer:

Du bor i Finland och har ett giltigt uppehållstillstånd

Om du bor i Finland och har ett giltigt uppehållstillstånd i Finland, kan du fortsätta bo här som förut. 

Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt uppehållstillstånd går ut. Då är din ansökan anhängig, du bor fortfarande lagligen i Finland och din rätt att arbeta kvarstår i enlighet med ditt gamla tillstånd. Om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd för sent, får du fortfarande bo lagligen i Finland tills ett beslut fattas om din ansökan. Läs mer om att ansöka om fortsatt tillstånd.

Om du inte längre uppfyller förutsättningarna för det föregående tillståndet, kan du ansöka om tillfälligt skydd. Endast följande kategorier av personer kan beviljas tillfälligt skydd:

 • Ukrainska medborgare som till följd av Rysslands invasion i Ukraina inte kan återvända till Ukraina.
 • Sådana statslösa personer och medborgare från länder utanför Europeiska unionen och Schengenavtalet, som har varit lagligen bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
 • Familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före den 24 februari 2022. 

Bekanta dig med instruktionerna om hur man ansöker om tillfälligt skydd.

Du har rätt att arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna.

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. 
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg om rätten att arbeta av polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi. Om du ännu inte har hittat arbete och inte behöver intyget, kan du vänta på beslutet.

Ditt nuvarande uppehållstillstånd ska snart gå ut

Ansök om fortsatt tillstånd, om villkoren för det föregående uppehållstillståndet fortfarande uppfylls. Om du till exempel fortsätter att arbeta på samma arbetsplats eller fortfarande har samma familjeband på grund av vilket ditt föregående uppehållstillstånd beviljades, lönar det sig att ansöka om fortsatt tillstånd. Läs mer om att ansöka om fortsatt tillstånd.

Ansök om fortsatt tillstånd innan ditt uppehållstillstånd går ut. Då är din ansökan anhängig, du bor fortfarande lagligen i Finland och din rätt att arbeta kvarstår. Om du lämnar in din ansökan om fortsatt tillstånd för sent, får du fortfarande bo lagligen i Finland tills ett beslut fattas om din ansökan.

Om du lämnar in en ansökan om fortsatt tillstånd först efter att ditt föregående tillstånd har gått ut, har även rätten att arbeta enligt tillståndet upphört. Läs mer om rätten att arbeta medan ansökan om fortsatt tillstånd behandlas.

Om du inte längre uppfyller villkoren för det föregående tillståndet, kan du ansöka om tillfälligt skydd. Endast följande kategorier av personer kan beviljas tillfälligt skydd:

 • Ukrainska medborgare som inte kan återvända till Ukraina på grund av Rysslands invasion i Ukraina.
 • Sådana statslösa personer och medborgare från länder utanför Europeiska unionen och Schengenavtalet, som har varit lagligen bosatta i Ukraina och som inte kan återvända till sitt ursprungsland på trygga och varaktiga villkor.
 • Familjemedlemmar till ukrainare och familjemedlemmar till personer som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina, om familjebandet har knutits i Ukraina före den 24 februari 2022. 

Bekanta dig med instruktionerna om hur man ansöker om tillfälligt skydd.

Du har rätt att arbeta och studera genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna.

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta. Du har obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. 
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg om rätten att arbeta av polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi. Om du ännu inte har hittat arbete och inte behöver intyget, kan du vänta på beslutet.

Du har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd antingen i Ukraina eller i Finland

Om du har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina eller i Finland, kan du vänta på beslutet i Finland även om din visumfria period löper ut. 

Migrationsverket behandlar ansökningar från ukrainare som normalt. Här kan du läsa mer om behandlingstider.

Du hann inte styrka din identitet i Ukraina

Om du lämnade in en ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina men hann inte styrka din identitet i Kiev förrän du reste till Finland, kan du styrka din identitet vid Migrationsverkets serviceställe. Boka en tid till ett serviceställe eller besök ett serviceställe för att köa med könummer. Läs mer om att uträtta ärenden vid ett serviceställe.

Du lämnade in din ansökan om uppehållstillstånd i Ukraina och får ett positivt beslut

Om ansökte i e-tjänsten Enter Finland:

 • När ett beslut har fattats, kan du läsa beslutet i Enter Finland.
  • Ditt uppehållstillståndskort kan du hämta på Migrationsverkets serviceställe. Vi skickar dig e-post med instruktioner om hur man hämtar kortet.

Om du lämnade in en pappersansökan vid beskickningen i Ukraina:

 • Du kan hämta beslutet och ditt uppehållstillståndskort på Migrationsverkets serviceställe.
  • Vi skickar dig e-post med instruktioner om hur man hämtar beslutet och kortet.

Du lämnade in din ansökan om uppehållstillstånd i Finland och får ett positivt beslut

Läs mer om delgivning av beslut.

Du har ansökt om uppehållstillstånd men får avslag

Om beslutet på din ansökan om uppehållstillstånd är negativt och du inte kan återvända till Ukraina, kan du ansöka om tillfälligt skydd

Vi har tillfälligt avbrutit utfärdandet av sådana negativa beslut som skulle innebära avlägsnande ur landet till Ukraina. I Finland ansvarar polisen för verkställigheten av beslut om avlägsnande ur landet. Polisen iakttar förbudet mot tillbakasändning i sin verksamhet. Polisen har informerat att polisen inte återsänder personer till Ukraina.

Du har ett giltigt intyg för säsongsarbete

Om du har kommit till Finland visumfritt, får du vistas i Finland så länge du har visumfria vistelsedagar kvar, alltså högst 90 dygn.
Din rätt att arbeta med stöd av säsongsarbetsintyget gäller 

 • så länge du har visumfria vistelsedagar kvar, eller
 • tills ditt säsongsarbetsintyg upphör att gälla.

Ditt säsongsarbetsintyg ska snart gå ut

Om ditt säsongsarbetsintyg eller dina visumfria vistelsedagar snart löper ut och du inte kan återvända till Ukraina, kan du ansöka om tillfälligt skydd. 

 • I tillfälligt skydd ingår en obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Om du ansöker om tillfälligt skydd medan ditt säsongsarbetsintyg fortfarande är i kraft, blir din rätt att arbeta obegränsad genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna.
  • Polisen eller gränsmyndigheten skriver ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta.
  • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg om rätten att arbeta av polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi.

Läs mer om vem kan få tillfälligt skydd.

Du vill säsongsarbeta i Finland men har inte ansökt om ett uppehållstillstånd för säsongsarbete

För att kunna ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete måste man befinna sig utanför Finland. I Finland kan du ansöka om intyg för säsongsarbete, om du inte har ansökt om tillfälligt skydd, asyl eller något annat uppehållstillstånd. Om beslutet på din begäran om intyg är positivt, kan du ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete innan ditt intyg upphör att gälla. Läs mer om att ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete

Du kan ansöka om tillfälligt skydd. Läs anvisningarna på sidan Tillfälligt skydd.

I tillfälligt skydd ingår en obegränsad rätt att arbeta, vilket innebär att du får arbeta inom vilken bransch som helst. Om du ansöker om tillfälligt skydd medan ditt säsongsarbetsintyg fortfarande är i kraft, blir din rätt att arbeta obegränsad genast efter att du har lämnat in en ansökan om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna.

 • Polisen eller gränsmyndigheten skriver ut ett intyg med vilket du kan visa att du har rätt att arbeta.
 • Om du redan har ansökt om tillfälligt skydd men inte fått intyg om rätten att arbeta av polisen eller gränsmyndigheten, kan vi skicka intyget till dig per e-post. Begär intyg genom att skicka e-post till migri@migri.fi