Hoppa till innehåll

Inverkan av coronavirus för kunder utomlands

På den här sidan kan du läsa uppdaterade anvisningar för ansökan om uppehållstillstånd utomlands under coronavirusepidemin.

Läs anvisningar här när

Du ansöker om uppehållstillstånd i Finland

Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi.

Du kan fortfarande göra din ansökan anhängig utomlands i Migrationsverkets webbtjänst Enter Finland samt betala behandlingsavgiften i tjänsten. Din ansökan tas upp till handläggning när du har kunnat styrka din identitet.

Du kan inte ansöka om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd om du är utanför Finland. Du kan ansöka om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd endast om du är i Finland.

Identifiering

Du måste besöka beskickningen inom tre månader från tidpunkten då ansökan har anhängiggjorts i Enter Finland.

Intervjuer och DNA-provtagningar

För närvarande utförs det intervjuer och DNA-provtagningar som vanligt vid de flesta beskickningar. Vid vissa beskickningar är det dock fortfarande avbrott i intervjuer och DNA-provtagningar. Eftersom situationen kan förändras snabbt på grund av coronaviruset, lönar det sig att följa situationen vid beskickningarna på Utrikesministeriets webbplats och på webbplatsen finlandabroad.fi.

Handläggningen av din ansökan fortsätter när beskickningen har utfört intervjun eller tagit DNA-provet. Du behöver inte meddela Migrationsverket separat om intervjun eller DNA-provtagningen blir försenad

Du väntar på uppehållstillståndskort 

Alla beskickningar kan inte överlämna uppehållstillståndskort som vanligt. Om du har frågor om din kortleverans, kontakta den beskickning där du har uträttat ditt ärende. Du kan kontrollera läget för din beskickning på webbplatsen finlandabroad.fi

Läs utrikesministeriets och Migrationsverkets kundmeddelanden. 

Du kan återkalla din ansökan

Om din situation har förändrats under coronavirusepidemin och du inte längre vill ansöka om uppehållstillstånd i Finland, återkalla din ansökan om uppehållstillstånd. 
På vår webbplats hittar du anvisningar om återkallande av ansökan: migri.fi/aterkallande-av-ansokan.