Hoppa till innehåll

Inverkan av coronavirus för kunder utomlands

På den här sidan kan du läsa uppdaterade anvisningar för ansökan om uppehållstillstånd utomlands under coronavirusepidemin.

Läs anvisningar här när

Du ansöker om uppehållstillstånd i Finland

Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi.

Du kan fortfarande göra din ansökan anhängig utomlands i Migrationsverkets webbtjänst Enter Finland samt betala behandlingsavgiften i tjänsten. Din ansökan tas upp till handläggning när du har kunnat styrka din identitet.

Du kan inte ansöka om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd om du är utanför Finland. Du kan ansöka om fortsatt tillstånd eller permanent uppehållstillstånd endast om du är i Finland.

Identifieringstiden har förlängts till 31.12.2021

I allmänhet måste sökande av uppehållstillstånd besöka beskickningen inom tre månader från tidpunkten då ansökan har anhängiggjorts i Enter Finland. Tidsfristen för styrkande av identitet har förlängts enligt följande:

  • Om du befinner dig utomlands och inte har kunnat styrka din identitet vid beskickningen i tid för ditt uppehållstillstånd, har du tid att styrka din identitet t.o.m. 31.12.2021. 
  • Vi preciserar tidsperioden vid behov enligt undantagsförhållandena.

Läs utrikesministeriets och Migrationsverkets kundmeddelanden. 

Boka utan dröjsmål tid till styrkande av identitet när utrikesministeriet har meddelat att de avvikande arrangemangen är över.

Avbrott i intervjuer och DNA-provtagning på en del av beskickningarna 

På grund av coronaviruspandemin har en del av beskickningarna avbrutit intervjuer och DNA-provtagning. Om du har blivit kallad till en intervju eller ett DNA-test på beskickningen ska du kontakta beskickningen i fråga. Beskickningen ger dig närmare information och anvisningar. Handläggningen av din ansökan fortsätter när beskickningen har intervjuat dig eller tagit DNA-provet. Du behöver inte meddela Migrationsverket separat att din intervju eller DNA-provtagning blir försenad. 

Aktuell information om beskickningarnas situation finns på Utrikesministeriets webbplats och på webbplatsen finlandabroad.fi.

Du väntar på uppehållstillståndskort 

Beskickningarna kan inte överlämna uppehållstillståndskort som vanligt. Om du har frågor om din kortleverans, kontakta den beskickning där du har uträttat ditt ärende. Du kan kontrollera läget för din beskickning på webbplatsen finlandabroad.fi

Läs utrikesministeriets och Migrationsverkets kundmeddelanden. 

Du kan återkalla din ansökan

Om din situation har förändrats under coronavirusepidemin och du inte längre vill ansöka om uppehållstillstånd i Finland, återkalla din ansökan om uppehållstillstånd. 
På vår webbplats hittar du anvisningar om återkallande av ansökan: migri.fi/aterkallande-av-ansokan.