Enter Finland för arbetsgivare

Om din anställda ansöker om uppehållstillstånd i e-tjänsten, kan du själv komplettera de uppgifter om arbetet och ditt företag som behövs för ansökan om uppehållstillstånd i Enter Finland för arbetsgivare samt betala den anställdas ansökan. Du kan även ge någon annan person en elektronisk fullmakt att handla på dina vägnar i Enter Finland. Den befullmäktigade behöver inte vara anställd vid samma företag utan han eller hon kan även vara en representant för en tredje part.

Så att vi kan vara säkra att du har rätt att uträtta ärenden i e-tjänsten på ditt företags vägnar använder vi tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Du kan använda Enter Finland för arbetsgivare fast du inte tidigare har använt vår e-tjänst. Du har ändå inte möjlighet att följa ansökningar som har lämnats in tidigare. Du kan inte använda tjänsten om flera anställningar är grunden för ansökan eller om arbetsgivaren eller uppdragsgivaren inte har ett FO-nummer.

Hur ska jag göra när jag vill använda Enter Finland för arbetsgivare?

  • Du måste skapa ett konto för arbetsgivare i e-tjänsten Enter Finland.
  • Du kan komplettera arbetstagarens ansökan för din del.
  • Du kan betala ansökan på din arbetstagares vägnar.
  • Du kan lämna in en del av bilagorna till ansökan på din arbetstagares vägnar. Du behöver inte skicka dem till din arbetstagare.
  • Du kan följa statusen av ansökan i e-tjänsten, vilket betyder att du inte längre behöver köa till vår telefontjänst.
  • Du får ta del av Migrationsverkets beslut samt arbets- och näringsbyråns delbeslut om din anställda ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare.
  • Du kan göra den anmälan om arbetstagare som krävs enligt utlänningslagen om du anställer en tredjelandsmedborgare.