Meny

Finskt medborgarskap

Ett barn till en finsk medborgare får finskt medborgarskap vid födelsen genom sina föräldrar (härstamningsprincipen). Härstamningsprincipen tillämpas alltid enligt den medborgarskapslag som var i kraft när barnet föddes (den nuvarande medborgarskapslagen trädde i kraft den 1 juni 2003). Från och med den 1 april 2019 kan ett barn få finskt medborgarskap även genom en mor som inte har fött barnet.

Ett barn som föds utomlands utom äktenskapet får dock inte automatiskt finskt medborgarskap genom sin finska far eller sin icke-födande mor.

Finskt medborgarskap beviljas av Migrationsverket antingen efter anmälan eller på ansökan. Medborgarskapsanmälan är ett snabbare och billigare sätt att söka medborgarskap. Följande grupper kan få finskt medborgarskap efter anmälan:

 • barn som föds utomlands utom äktenskapet till en finsk far eller till en finsk mor som inte har fött barnet
 • adoptivbarn som är 12–17 år gamla
 • tidigare finska medborgare
 • medborgare i ett nordiskt land
 • unga vuxna som är 18–22 år gamla och har bott i Finland tillräckligt länge.

Om du inte hör till någon av dessa grupper, kan du få finskt medborgarskap på ansökan (naturalisation). För att kunna få finskt medborgarskap på ansökan måste du uppfylla följande villkor:

 • Din identitet är utredd.
 • Du har tillräckliga språkkunskaper.
 • Kravet på boendetid uppfylls.
 • Kravet på oförvitlighet uppfylls.
 • Du kan redogöra för din försörjning.
 • Du har uppfyllt dina betalningsförpliktelser.

Eftersom Finland godkänner flerfaldigt medborgarskap, kan en finsk medborgare också vara medborgare i något annat land. Om en finsk medborgare också är medborgare i något annat land, betraktar de finska myndigheterna honom eller henne som finsk medborgare i Finland och utomlands. Myndigheterna i andra länder betraktar dock inte honom eller henne nödvändigtvis som finsk medborgare, eftersom inte alla länder godkänner flerfaldigt medborgarskap på samma sätt som i Finland.