Är du studerande eller forskare?

Du anses vara forskare om du kommer till Finland för att bedriva högskolestudier efter magisterexamen. Med högskolestudier efter magisterexamen avses

  • licentiatexamen
  • doktorsexamen
  • postdoktoral forskning.

Därtill måste du år 2019 få

  • minst 1211 euro per månad i stipendium, eller
  • minst 1211 euro per månad i lön från en officiell instans, såsom ett universitet eller ett forskningsinstitut.

I detta fall ska du ansöka om uppehållstillstånd som forskare. Observera att den officiella instansen som betalar din lön eller ditt stipendium kan vara finsk eller utländsk.

Du kan beviljas uppehållstillstånd endast för den tid som du får stipendium eller lön. Om du får stipendium eller lön i mindre än ett år, kan du beviljas uppehållstillstånd endast för den tid som du får stipendium eller lön.

Sök uppehållstillstånd med:

Ansökan om uppehållstillstånd för forskare, OLE_TUT

Ansök om uppehållstillstånd på grund av studier, om du kommer till Finland för att bedriva högskolestudier efter magisterexamen och du finansierar dina studier med egna medel eller får mindre än 1211 euro per månad i stipendium eller lön år 2019.

Uppehållstillstånd för studier beviljas i regel för ett helt år även om du finansierar dina studier dels med stipendium och dels med egna medel. Detta förutsätter att ditt forskningsarbete är en del av dina studier.

Sök uppehållstillstånd med:

Ansökan om uppehållstillstånd för studier, OLE_OPI

Meny