Hoppa till innehåll

Frågor och svar om effekterna av coronaviruset

Aktuellt om coronaläget: migri.fi/coronaviruset

Uppdaterad 1.4.2020 

Arbete i Finland 

Om jag under epidemin är tvungen att permittera arbetstagare som befinner sig i Finland med arbetstillstånd (första uppehållstillstånd), anser då Migrationsverket (Migri) att arbetsvillkoret inte har uppfyllts?

Tillståndet förblir giltigt under permitteringen. 

Hur påverkar en permittering på grund av corona arbetsvillkoret och erhållandet av fortsatt uppehållstillstånd för en person med första uppehållstillstånd?

Om en arbetstagare befinner sig i Finland med sitt första uppehållstillstånd och permitteras, förblir tillståndet giltigt.

Om en arbetstagare ansöker om fortsatt tillstånd, är förutsättningen för beviljande att försörjningen har varit tryggad under det tidigare tillståndet. Om det verkar som att arbetstagaren inte heller i fortsättningen har arbete till exempel på grund av corona och arbetstagaren inte har fått något annat arbete, kan ett fortsatt tillstånd sannolikt inte beviljas. Migri eller TE-byrån bedömer i samband med det fortsatta tillståndet huruvida den sökandes försörjning är tillräcklig.

Min arbetsgivare flyttar inledningen av min anställning framåt på grund av corona. Kan mitt uppehållstillstånd börja först när det är tryggt att komma till Finland?

Vi väntar inte på att situationen får en lösning. Vi fattar beslut på alla ansökningar i ankomstordning.

Om förutsättningarna uppfylls, skickar vi ett uppehållstillståndskort till beskickningen och efter det kan du komma till Finland när det åter är tillåtet att resa till landet. Det första uppehållstillståndet är vanlig giltigt i ett år.

Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi.

Jag kan för tillfället inte komma till Finland för att arbeta på grund av corona. Kan mitt tillstånd börja först när det är tryggt att komma till Finland?

Vi väntar inte på att situationen får en lösning. Vi fattar beslut på alla ansökningar i ankomstordning. Om förutsättningarna uppfylls, skickar vi ett uppehållstillståndskort till beskickningen och efter det kan du komma till Finland när det åter är tillåtet att resa till landet.

Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi.

Jag har blivit uppsagd på grund av coronasituationen. Återkallar Migrationsverket mitt uppehållstillstånd?

För tillfället återkallas inte tillstånd enbart på grund av corona.

Är det möjligt resa in i Finland som säsongsarbetare?

Kontrollera den aktuella situationen på Gränsbevakningsväsendets och arbets- och näringsministeriets sidor. 

Är det möjligt att resa in i Finland med ett uppehållstillstånd på grund av arbete, som redan beviljats?

Kontrollera den aktuella situationen på Gränsbevakningsväsendets och arbets- och näringsministeriets sidor.

Uppdaterad 27.10.2020 

Byte av arbetsplats eller yrkesområde under undantagsförhållanden

Can I still change my employer and professional field temporarily to work in duties central to the security of supply and to the functioning of the labour market?

No, you cannot. The opportunity to temporarily change your employer and professional field ended on 31 October 2020.

Jag vill arbeta permanent inom ett nytt yrkesområde efter 31.10.2020. Hur gör jag?

Lagändringen är tillfällig och den gäller t.o.m. 31.10.2020. Om du vill arbeta permanent i en ny bransch, ansök om fortsatt tillstånd för det.

Uppdaterad 30.9.2022

Säsongsarbete under corona-tider

Jag ska komma till Finland för att säsongsarbeta. Kan jag resa in i Finland trots att det har införts inresebegränsningar på grund av coronapandemin?

Migrationsverket beviljar tillstånd för säsongsarbete. Gränsbevakningsväsendet avgör om en utlänning kan resa in i Finland. 

Se de aktuella anvisningarna på Gränsbevakningsväsendets webbsida: raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona.

Kan jag påskynda behandlingen av mitt tillstånd?

Det bästa sättet att snabba upp behandlingen av din ansökan är att se till att du har bifogat alla bilagor som behövs och att uppgifterna i bilagorna är aktuella. Du behöver inte göra någon särskild begäran om påskyndande, och varken arbetsgivaren eller du behöver särskilt kontakta Migrationsverket. Vi fattar beslutet utifrån det startdatum för ditt anställningsförhållande som du har angett i din ansökan.

Jag har beviljats uppehållstillstånd för säsongsarbete. Hur får jag mitt uppehållstillståndskort om de finska beskickningarna har stängt på grund av coronasituationen? 

Om du har frågor om din kortleverans, kontakta den beskickning där du har uträttat ditt ärende. 

Du kan kontrollera läget för din beskickning på webbplatsen finlandabroad.fi

Följ Utrikesministeriets och Migrationsverkets kundmeddelanden.

Kan jag resa till Finland utan uppehållstillståndskort om beskickningen har stängt?

Information om gränstrafiken hittar du på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Jag har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd i e-tjänsten Enter Finland, men jag har inte kunnat styrka min identitet på en beskickning. Kan jag få ett uppehållstillstånd för säsongsarbete utan att styrka min identitet på en beskickning?

Du måste styrka din identitet om du har ansökt om uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Uppehållstillstånd för säsongsarbete är avsett för arbete som varar 3–9 månader.

För att styrka din identitet måste du besöka en finsk beskickning där man bland annat tar dina fingeravtryck och kontrollerar din identitet och de nödvändiga handlingarna.

Följ Migrationsverkets och beskickningarnas webbplatser.

Om du ansöker om säsongsarbetsintyg behöver du inte besöka en beskickning för att styrka din identitet. Du kan ansöka om säsongsarbetsintyg om ditt arbete varar högst 90 dagar och om du kommer från ett visumfritt land.

Om du har ansökt om säsongsarbetsintyg i e-tjänsten Enter Finland, får du ett e-postmeddelande och ett textmeddelande när begäran har behandlats.

Kan jag ansöka om första uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland?

Du ska ansöka om första uppehållstillstånd för säsongsarbete utomlands innan du anländer till Finland.

Om du har ett säsongsarbetsintyg eller ett visum för säsongsarbete och vill fortsätta att säsongsarbeta i Finland omedelbart efter utgången av intyget eller visumet, kan du lämna in din ansökan om första uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland. I så fall ansök om uppehållstillstånd för säsongsarbete innan giltighetstiden för ditt intyg eller visum för säsongsarbete går ut.

Kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas

Du kan inte ansöka om intyg för säsongsarbete om du redan har ett uppehållstillstånd i Finland eller en anhängig ansökan om uppehållstillstånd. 

Mitt nuvarande säsongsarbete upphör snart. Kan jag ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete i Finland, om mitt följande anställningsförhållande börjar om flera månader?

Nej, det kan du inte göra. Du måste lämna Finland och ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete utomlands.

Följ det aktuella läget vid beskickningarna på Utrikesministeriets webbplatser um.fi och finlandabroad.fi.

För vilken period beviljas ett första uppehållstillstånd för säsongsarbete?

Ett första tillstånd beviljas för anställningsförhållandets giltighetstid, men tidigast från och med beslutsdatumet. 

Mitt visum/min visumfrihet håller på att gå ut och jag kan inte resa till mitt hemland på grund av corona. Kan jag stanna för säsongsarbete i Finland och börja arbeta i jordbruk?

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete, om du har ett säsongsarbetsintyg eller visum för säsongsarbete. Kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Du kan inte ansöka om intyg för säsongsarbete om du redan har ett uppehållstillstånd i Finland eller en anhängig ansökan om uppehållstillstånd.

Om du inte har ett säsongsarbetsintyg eller visum för säsongsarbete, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare. Du kan inte börja arbeta förrän du har beviljats tillstånd, om du har haft något annat tillstånd än ett visum för säsongsarbete eller om du har vistats i Finland visumfritt.
 
Uppdaterad 3.10.2022

Besöka ett serviceställe eller beskickning 

Jag har bokat en tid till Migrationsverket serviceställe. Är det tryggt att åka?

Följ de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd har gett. Om du känner dig sjuk, avboka din tid i tidsbokningstjänsten
 

Jag har lämnat in en ansökan i webbtjänsten Enter Finland. Måste jag besöka ett serviceställe för att identifiera mig? Är det inte möjligt att sköta identifieringen på något annat sätt?

Vanligtvis måste du besöka ett serviceställe eller en beskickning för att styrka din identitet.
 
Om du har ansökt om fortsatt tillstånd i webbtjänsten Enter Finland och du har identifierat dig med stark identifiering, behöver du inte nödvändigtvis besöka ett serviceställe för att bestyrka din identitet och lämna fingeravtryck. Tjänsten informerar dig om du måste besöka ett serviceställe eller om den elektroniska identifieringen räcker.

 

Jag har bokat tid hos Finlands beskickning utomlands, men beskickningen är stängd. Hur ska jag göra?

Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi. Boka tid utan dröjsmål när utrikesministeriet har meddelat att de avvikande arrangemangen är över.Du hittar mer information på webbsidan migri.fi/du-ar-inte-i-finland.

Jag är på väg till en beskickning för en intervju, men beskickningen är stängd. Måste jag gå på intervjun?

Följ den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi.

Jag har gjort en ansökan i webbtjänsten Enter Finland. Där sägs att man måste komma för att identifiera sig inom tre månader från att ansökan lämnats in. Jag kan inte komma för att identifiera mig inom tre månader. Hur ska jag göra?

Följ Migrationsverkets och beskickningarna webbsidor.
 

Måste man fortsättningsvis besöka Migrationsverket personligen för att uträtta ärenden?

Ja, det måste man. Vi meddelar omedelbart om situationen förändras. Om du känner dig sjuk ska du avbeställa tiden du bokat i tidsbokningstjänsten och boka en ny tid.

 

Jag har bokat en tid vid Migrationsverkets serviceställe. Har serviceställena fortfarande öppet?

Ja, det har de. Om situationen förändras meddelar vi så snart som möjligt. 

Om Migrationsverket avbokar tiden du bokat, meddelar vi om det till det nummer eller den e-postadress du gett.

Jag hade bokat tid till ett serviceställe i tidsbokningstjänsten. Jag dök inte upp på grund av corona. Måste jag betala en avbokningsavgift?

Om du inte avbokade din tid kan en avgift för icke-avbokad tid tas ut av dig (50 e).

Om du avbokade tiden du bokat i tidsbokningstjänsten eller per e-post (om du glömt din bokningskod/PIN-kod), tar vi inte ut avgiften.

Jag är i Finland och kan inte använda webbtjänsten Enter Finland. Kan jag skicka min ansökan om uppehållstillstånd per e-post eller post? När blir min ansökan anhängig?

Du kan inte skicka din ansökan per e-post eller post. Du kan lämna in din ansökan genom att boka en tid för att besöka ett serviceställe. Vid brådskande ärenden kan du också besöka ett serviceställe och ta ett könummer. Läs mer om att boka en tid och att uträtta ärenden vid Migrationsverkets serviceställen.

 

Jag hör till riskgruppen för corona och kan inte komma till tiden jag bokat. Jag avbokade min tid. Måste jag nu boka en ny tid? Måste jag meddela i webbtjänsten Enter Finland att jag avbokade min tid?

Ja, du måste boka en ny tid i tidsbokningstjänsten. Du behöver inte meddela i webbtjänsten Enter Finland att du har avbokat tiden eller bokat en ny tid.

Jag har inte hittat en ledig tid i tidsbokningen. Jag har letat efter lämpliga tider redan sedan början av mars. Bokar Migrationsverket en tid för mig? 

Nej, det gör Migrationsverket inte. Du måste boka dig en ny tid när lediga tider frigörs. 

Jag har besökt en beskickning för att identifiera mig och nu är beskickningen stängd. Behandlas min ansökan om uppehållstillstånd ändå?

Ja. Beskickningen skickar alla ansökningar som mottagits till Migrationsverket.
 
Uppdaterad 27.1.2021

Inreserestriktionerna

Kan Migrationsverket förhindra beviljande av uppehållstillstånd med den motiveringen att folkhälsan skulle äventyras på grund av corona?

För tillfället kan inte uppehållstillstånd vägras på grund av corona genom att hänvisa till folkhälsomässiga skäl.
 

Vem får komma till Finland?

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakningen. Mer information om inreserestriktionerna hittar du på Gränsbevakningsväsendets webbplats: raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona.
 

Jag har uppehållstillstånd i Finland. Kommer jag över gränsen om jag lyckas ordna ett flyg?

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränsbevakningen. Mer information om inreserestriktionerna hittar du på Gränsbevakningsväsendets webbplats: raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona.
 
Uppdaterad 16.9.2020 

Uppehållstillstånd 

Jag kan inte komma till Finland på grund av corona och vill återkalla min ansökan om uppehållstillstånd. Får jag tillbaka de pengar jag betalat?

Ansökningsavgiften återbetalas i regel inte. Läs mer på sidan Återkalla ansökan.

Kan jag ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av corona?

I vissa situationer kan du ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om du inte kan resa till ditt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruspandemin.

Utförliga anvisningar finns på webbsidan migri.fi/du-ar-i-finland.

Är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd för familjen på grund av coronaviruset?

Nej, det är det inte. Om du ansöker om uppehållstillstånd för din familj ska du se anvisningarna på sidan migri.fi/sv/flytta-till-en-familjemedlem-i-finland.

 

Jag befinner mig i Finland och jag har fått uppehållstillstånd men inte ännu ett uppehållstillståndskort. Får jag det inte på grund av corona?

Vi skickar uppehållstillståndskort i Finland på normalt sätt. Men på grund av coronasituationen tar det säkert längre för kortet att nå fram. Vänta i lugn och ro.

 

Jag har ansökt om uppehållstillstånd för endast fyra månader. På grund av corona är det möjligt att jag inte kan komma till Finland under hela den tid jag har ansökt om tillstånd för. Beviljas tillståndet ändå?

Tillståndet behandlas på normalt sätt. Du får tillståndet om förutsättningarna uppfylls.

 

Jag befinner mig utomlands och kan inte återvända till Finland före mitt uppehållstillstånd går ut. Kan jag ansöka om fortsatt tillstånd utomlands? Vad ska jag göra?

Fortsatt tillstånd kan tyvärr sökas endast i Finland. Om du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd utomlands till en finländsk beskickning, behandlas den alltid som en ny första ansökan om uppehållstillstånd.
 
Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi. Boka tid utan dröjsmål när utrikesministeriet har meddelat att de avvikande arrangemangen är över.

 

Coronasituationen i mitt hemland är så dålig att jag inte vill återvända dit. Kan jag hänvisa till det och be att giltighetstiden för mitt uppehållstillstånd förlängs?

Giltighetstiden för ett uppehållstillstånd kan inte förlängas under några som helst omständigheter utan en ny ansökan om uppehållstillstånd.
 
Det är mycket exceptionellt att ett tillfälligt uppehållstillstånd beviljas på en så kallad annan grund. Det måste finnas ett annat särskilt skäl för att ett tillstånd ska beviljas, och ett tillstånd beviljas ytterst sällan. De övriga egentliga grunderna för uppehållstillstånd kan inte heller kringgås.
 
På grund av tillståndets exceptionella karaktär innebär inte coronavirussituationen ett sådant annat särskilt skäl på grund av vilket ett tillfälligt uppehållstillstånd kan beviljas.
 

Jag har ett intyg för säsongsarbete och giltighetstiden för det går snart ut. Kan jag stanna i Finland?

Du kan inte stanna i Finland utan tillstånd. Enligt anställningens varaktighet kan du ansöka om antingen uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare in Finland,
  • om ett nytt säsongsarbete fortsätter omedelbart efter att giltighetstiden för intyget för säsongsarbete går ut eller 
  • du har fått ett annat arbete i Finland.
Ansök om uppehållstillstånd innan ditt intyg för säsongsarbete går ut. Kontrollera om du har rätt att arbeta under den tid ansökan behandlas. 
 
Om ditt arbete i Finland upphör, måste du i mån av möjlighet avlägsna dig från Finland.
 

Jag har lämnat in en ansökan om första uppehållstillstånd utomlands. Jag är nu i Finland på besök. Om beslutet blir färdigt under den tid jag befinner mig i Finland, är det möjligt att bli underrättad om beslutet här?

Det är möjligt. På grund av corona kan du i undantagsfall få beslutet i Finland, trots att du skulle ha lämnat ansökan vid Finlands beskickning utomlands. Utförliga anvisningar finns på webbsidan migri.fi/du-ar-i-finland.

 

Kan jag ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om jag inte kan resa från Finland på grund av coronaviruset?

I vissa situationer kan du ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om du inte kan resa till ditt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruspandemin.

Utförliga anvisningar finns på webbsidan migri.fi/du-ar-i-finland.

Min familjemedlem har flyktingstatus i Finland. På grund av coronavirusutbrottet kan jag inte besöka en finsk beskickning för att lämna in min uppehållstillståndsansökan inom tre månader från det att min familjemedlem delgavs sitt asylbeslut. Kommer försörjningsförutsättningen att tillämpas på min ansökan?

Försörjningsförutsättningen tillämpas inte om en familjemedlem lämnar in sin ansökan om uppehållstillstånd inom tre månader från det att den familjemedlem som är anknytningsperson fick del av sitt positiva asylbeslut. Det lönar sig att lämna in din ansökan via e-tjänsten Enter Finland, om möjligt, och styrka din identitet vid beskickningen när det igen går att besöka den. Försörjningsförutsättningen tillämpas inte om ansökan har lämnats in elektroniskt inom tre månader, även i det fall att du styrker din identitet lite senare på grund av coronavirusutbrottet. Om du inte har lämnat in din ansökan inom tre månader från det att din familjemedlem fick del av sitt asylbeslut, kommer försörjningsförutsättningen att tillämpas enligt lag. Då lönar det sig att bifoga en utredning till din ansökan där du förklarar varför du inte har kunnat lämna in din ansökan inom tidsfristen på tre månader. Varje ansökan prövas individuellt och situationen med pandemin tas givetvis i beaktande vid prövningen.
 

Jag fick ett brev av er där det står att jag ska boka tid för min familjemedlems intervju och DNA-test på en finsk beskickning. Beskickningen är dock stängd och informerar att det inte går att boka tider för intervjuer eller DNA-test. Vad ska vi göra? Kan vi få mer tid för att boka tid för intervju och DNA-test?

Vi vet att det tills vidare inte är möjligt att boka tider för intervjuer eller DNA-provtagning vid en del av beskickningarna på grund av coronaläget. Det viktigaste är att du kontaktar beskickningen i fråga. Beskickningen ger dig närmare information och anvisningar. Din familjemedlems ansökan kan vänta på intervjun och DNA-analysen. Handläggningen av ansökan fortsätter när intervjun har gjorts och DNA-provet har tagits på beskickningen. Du behöver inte meddela oss att din familjemedlems intervju och DNA-provtagning blir försenade.
 
Uppdaterad 7.5.2020

Uppehållstillståndskort 

Jag har beviljats uppehållstillstånd men jag har ännu inte fått mitt uppehållstillståndskort. Får jag inte det på grund av coronavirusutbrottet?

De finska beskickningarna ansvarar för kortleveranser utomlands. Läs mer på sidan migri.fi/du-ar-inte-i-finland
 
I Finland skickar vi uppehållstillståndskort som vanligt. Kortleveranser kan dock dröja på grund av coronaläget. Vänligen vänta i lugn och ro.
 
Uppdaterad 2.12.2020

Finskt medborgarskap

Jag vill ansöka om finskt medborgarskap, men min språkexamen har skjutits upp på grund av ändrade tidtabeller. Vad ska jag göra?

Ansök om medborgarskap först när du har ett språkintyg och du uppfyller villkoren för naturalisation. Information om de ändrade tidtabellerna för språkexamina finns på Utbildningsstyrelsens webbplats

 
Uppdaterad 14.12.2021 

Behandlingstider 

Påverkar coronavirussituationen Migris behandlingstider?

Ja. Behandlingstiderna har blivit längre på grund av coronaviruset.
 

Påverkar coronavirussituationen tidpunkten för när jag får ett beslut om uppehållstillstånd?

Tyvärr blir behandlingstiderna längre.
 
Migrationsverket fattar beslut nästan på normalt sätt. Delgivningarna av besluten förväntas fördröjas.
 
All behandling och delgivning av sådana beslut som kräver besök på en beskickning flyttas framåt. Kontrollera den aktuella situationen för beskickningarna på webbplatserna UM.fi och finlandabroad.fi.
 

Uppdaterad 2.12.2020 

Visum 

Jag är på besök hos min make/maka i Finland och kan inte ta mig tillbaka till mitt hemland. Giltighetstiden för mitt visum håller på att gå ut. Kan jag ansöka om uppehållstillstånd på grund av familjeband?

Om du vill ansöka om uppehållstillstånd i Finland och de nödvändiga förutsättningarna uppfylls, kan du ansöka om tillstånd. Du bör göra ansökan i vår webbtjänst på adressen enterfinland.fi.

Om du vill förlänga giltighetstiden för ditt visum kontaktar du polisinrättningen på din ort. Ärenden som rör förlängning av visum bedöms alltid från fall till fall.

Jag är i Finland med visum. På grund av inställda flyg kan jag inte lämna Finland innan mitt visum går ut. Vad ska jag göra nu?

Kontakta din lokala polisinrättning för att få information om förlängning av visum. Möjligheten till förlängt visum bedöms alltid individuellt.

Jag har visum som jag kan resa med till Finland i 90 dagar under ett år. Nu håller de 90 dagarna på att ta slut. Hur ska jag göra?

Kontakta din lokala polisinrättning för att få information om förlängning av visum. Möjligheten till förlängt visum bedöms alltid individuellt.

Uppdaterad 20.3.2020 

Utresa från Finland 

Jag har fått ett negativt uppehållstillståndsbeslut och jag ska avvisas. Flyget har inhiberats på grund av corona och i dag är den sista dagen att lämna Finland. Kan jag stanna lagligt i Finland?

Polisen ansvarar för avlägsnande ur landet och övervakningen av utlänningar. Kontakta polisen på din ort.

Uppdaterad 14.12.2021

Asylsökande 

Hur beaktas smittorisken för corona i fråga om asylsökande?

Samma anvisningar gäller för asylsökande som för andra personer som anländer till Finland från utlandet. Myndigheterna vid platsen för inresa svarar för hälsosäkerhetsåtgärder och ger anvisningar till dem som anländer till landet. Förläggningarna ger anvisningar till asylsökande.

Mitt asylsamtal avbokades på grund av coronaviruset. Vad ska jag göra nu?

Du behöver inte göra någonting själv. Migrationsverket bokar en ny tid för dig, när det är möjligt. Då får du en ny inbjudan.

Jag har inte fått något meddelande om att mitt asylsamtal skulle ha avbokats. Hur vet jag om mitt samtal har avbokats?

Migrationsverket meddelar förläggningen separat om varje avbokning. Förläggningen meddelar dig om ditt asylsamtal, delgivningen om asylbeslutet eller något av dina övriga möten på Migrationsverket har avbokats.

Vilka beslut får man information om per telefon eller tolkat via videoförbindelse?

Beslut som Migrationsverket normalt delger vid Migrationsverkets verksamhetsställen. Dessa beslut delges både vuxna och minderåriga, asylsökande utan vårdnadshavare och deras företrädare.

Hur meddelar Migrationsverket beslutet till mig?

Om asylbeslutet kan skickas dig per post, och ingen tolk behöver reserveras för delgivningen, delges du beslutet endast per post som det normala förfarandet är. Beslutet skickas med mottagningsbevis.

Om du får information om beslutet per telefon eller via en videoförbindelse kommer Migrationsverket och förläggningen överens om tidpunkten för tillfället då beslutet tolkas åt dig. En arbetstagare på förläggningen meddelar dig tidpunkten för när vi kontaktar dig. Därefter delges du beslutet per brev med ett mottagningsbevis. Läs mer på sidan migri.fi/sv/du-ar-i-finland

Hur tolkas beslutet åt mig?

Tolken tolkar vårt samtal via videoförbindelse eller undantagsvis per telefon.

Får jag beslutet till mig själv efter samtalet?

Vi skickar beslutet med posten när du har fått information om det per telefon eller via en videoförbindelse. Beslutet skickas med ett mottagningsbevis

Hur påverkar det mina möjligheter att överklaga beslutet om jag får veta beslutet per telefon eller via en videoförbindelse?

Du har samma rättigheter att överklaga beslutet som normalt också. Med beslutet får du en besvärsanvisning med information om hur du överklagar beslutet. 

Räknas delfåendet från det att jag har fått beslutet per telefon eller via en videoförbindelse?

Nej. Du får beslutet per post. Besvärstiden räknas från den dag du har mottagit beslutet per post. 

Jag fick beslutet endast per post. Kommer Migrationsverket att kontakta mig senare?

Nej. Om asylbeslutet kan skickas till dig per post, och ingen tolk behöver reserveras för delgivningen, delges du beslutet endast per post.

Jag har ansökt om att få vara med i programmet för frivillig återresa. Vad händer då jag inte kan återvända?

Boende i förläggningarna kan ansöka om frivillig återresa på normalt sätt vid sin egen förläggning. För tillfället är det möjligt att återvända till nästan alla länder. 

Var kan jag få information om frivillig återresa?

Om du vill få information om frivillig återresa, ska du ringa eller skicka ett WhatsApp-meddelande till numret 050 413 8625. Du kan också skicka e-post till adressen return@migri.fi. Rådgivning ges på finska, engelska och arabiska.

Du kan också boka en tid för ett personligt tolkat möte.

Kan jag komma till Finland och lämna en asylansökan?

Ja, det kan du. En person som söker asyl släpps in i Finland. Meddela genast gränskontrollmyndigheten att du vill söka asyl. I Finland söks asyl personligen hos polisen eller gränskontrollmyndigheten.