Meny

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av frivilligarbete

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för frivilligarbete. Volontärperioden ska ordnas av en organisation som arrangerar volontärprogram.

Uppehållstillstånd beviljas som tillfälligt tillstånd för högst 18 månader.

Du kan inte få ett uppehållstillstånd på grund av frivilligarbete i följande fall:

 • Du är i Finland som asylsökande. Om du har sökt asyl i Finland, kan du inte samtidigt få ett uppehållstillstånd på grund av frivilligarbete. Om du vill ansöka om uppehållstillstånd på grund av frivilligarbete, måste du återkalla din ansökan om internationellt skydd.
 • Du har fått internationellt skydd i en EU-medlemsstat.
 • Du har fått ett beslut om att du ska utvisas ur Finland.
 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 2 månader / fortsatt tillstånd 4 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 410 € / fortsatt tillstånd 260 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 560 € / fortsatt tillstånd 260 €

Frivilligarbete

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

1

Du deltar i ett internationellt volontärprogram eller arbetsläger.

2

Volontärperioden ska ordnas av en organisation som arrangerar volontärprogram.

 • Godkända organisationer är bland annat Maailmanvaihto ry – ICYE Finland.

3

Du får frivilligarbeta i högst 18 månader.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad.

 • Du måste ha tillräckliga tillgångar för dig själv för hela praktiken. Din försörjning kan inte bygga på ekonomiskt stöd från dina släktingar. Till exempel den organisation som arrangerar frivilligarbetet kan trygga din försörjning, eller du kan ha egna tillgångar.

 

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • Avtalet mellan dig och organisationen som ansvarar för frivilligarbetet. I avtalet ska ingå följande uppgifter:
  • en beskrivning om volontärprogrammet, med uppgifter om programmets innehåll
  • frivilligarbetets längd samt placeringsorten och handledningsförhållandena för volontärprogrammet
  • volontärarbetets längd och ort samt handledningsförhållandena och tiderna för volontärtjänstgöringen (volontärarbetets start- och slutdatum, var arbetet utförs och vilken aktör ser till att volontärarbetet utförs under lämpliga omständigheter)
  • utredning om de medel som täcker kostnaderna för ditt uppehälle och logi under hela din vistelse i Finland
  • utredning om en minimisumma fickpengar som du kommer att få under hela vistelsen
  • utredning om den utbildning som du eventuellt deltar i under frivilligarbetet

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik, OLE_TY3

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Fortsatt tillstånd för arbetspraktik, OLE_TY3

Fyll i ansökan i e-tjänsten