Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som

− ingår i ett mellanstatligt avtal (t.ex. Working Holiday för medborgare i Australien och Nya Zeeland); eller

− är en del av en frivilligorganisations utbytesprogram; eller

−är frivilligarbete och varar högst 18 månader.

Denna ansökningsblankett för uppehållstillstånd är även avsedd för dig om du är 18–30 år gammal och kommer till Finland för arbetspraktik och

− du studerar finska eller svenska vid en utländsk högskola; eller

− du studerar vid en utländsk högskola och ämnesområdet för praktiken motsvarar dina studier eller din examen.

Beroende på grunden är den maximala längden för arbetspraktiken antingen 12 eller 18 månader.

 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 2 månader / fortsatt tillstånd 4 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 400 € / fortsatt tillstånd 200 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 470 € / fortsatt tillstånd 200 €

Frivilligarbete

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

1

Du deltar i ett internationellt volontärprogram eller arbetsläger.

2

Volontärperioden ska ordnas av en organisation som arrangerar volontärprogram.

 • Godkända organisationer är bland annat Maailmanvaihto ry – ICYE Finland.

3

Du får frivilligarbeta i högst 18 månader.

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad.

 • Du måste ha tillräckliga tillgångar för dig själv för hela praktiken. Din försörjning kan inte bygga på ekonomiskt stöd från dina släktingar. Till exempel den organisation som arrangerar frivilligarbetet kan trygga din försörjning, eller du kan ha egna tillgångar.

 

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • utredning om utbytesprogrammet

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbetspraktik, OLE_TY3

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny