Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för konsult eller utbildare

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är om du är konsult eller utbil-dare. Du måste ha ett undertecknat arbetsval eller bindande arbetserbjudande. Ditt arbete kan pågår i högst ett år.

 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 1–2 månader / fortsatt tillstånd 1–2 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 380 € / fortsatt tillstånd 160 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 480 € / fortsatt tillstånd 430 €

Gästande konsult eller utbildare

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Dessutom får du vanligtvis automatiska meddelanden i olika behandlingsskeden.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Försörjningsförutsättning

Din försörjning måste vara tryggad.

 • Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete, måste du kunna försörja dig i Finland på din lön under hela den tid som uppehållstillståndet gäller. 
 • När du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollerar Migrationsverket hur mycket lön du har fått under giltighetstiden för ditt föregående uppehållstillstånd.

Läs mer på sidan Försörjningsförutsättning.

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • intyg över de centrala villkoren för anställningsförhållandet eller konsultavtal
 • intyg över naturaförmåner från arbetsgivaren/uppdragsgivaren
 • uppdragsavtal med en finländsk uppdragsgivare (ska bifogas om arbetsgivaren är ett utländskt företag som inte har något verksamhetsställe i Finland)
 • beskrivning av arbetsuppgifter (job description)
 • examensbetyg över avlagd högskoleexamen
 • ditt senaste löneintyg (endast om du ansöker om fortsatt tillstånd)

Ansök om första uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten

Ansök om fortsatt uppehållstillstånd

Fyll i ansökan i e-tjänsten