Ansökan om uppehållstillstånd för specialister

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är specialist, konsult, utbildare, lärare eller medlem i ett företags högsta ledning eller ledning på mellannivå och du har ingått ett arbetsavtal med ett företag som är verksamt i Finland eller accepterat ett bindande arbetserbjudande. En specialist är en person som kommer till Finland för att arbeta med sakkunniguppdrag som kräver specialkompetens (highly skilled worker). Dessutom förutsätts vanligtvis att du har en högskoleexamen. Denna ansökningsblankett är även avsedd för dig om du ansöker om EU-blåkort.

 • Förväntad behandlingstid

  Första tillstånd 1 månad / fortsatt tillstånd 4 månader

 • Avgift för webbansökan

  Första tillstånd 400 € / fortsatt tillstånd 200 €

 • Avgift för pappersansökan

  Första tillstånd 470 € / fortsatt tillstånd 200 €

Gästande konsult eller utbildare

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen i e-tjänsten Enter Finland, vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Du måste även uppfylla följande villkor:

Rätt att arbeta

 • Du har rätt att arbeta med de arbetsuppgifter som ingår i ditt uppehållstillstånd.
 • Om du ansöker om fortsatt tillstånd, kontrollera om du har rätt att arbeta medan din ansökan behandlas.

Allmänna bilagor

 • giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • utredning om att du lagligen vistas i det land där du lämnar in ansökan
 • blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • intyg över de centrala villkoren för anställningsförhållandet eller konsultavtal
 • intyg över naturaförmåner från arbetsgivaren/uppdragsgivaren
 • uppdragsavtal med en finländsk uppdragsgivare (ska bifogas om arbetsgivaren är ett utländskt företag som inte har något verksamhetsställe i Finland)
 • beskrivning av arbetsuppgifter (job description)
 • examensbetyg över avlagd högskoleexamen.

Ansökan om uppehållstillstånd för specialister, OLE_TY2

Fyll i ansökan i e-tjänsten
Meny