Hoppa till innehåll

Hörande av minderåriga medsökande

Migrationsverket hör alla barn i familjen som är medsökande och som fyllt 12 år. Utifrån en individuell bedömning kan Migrationsverket även höra ett barn som är yngre än 12 år. Detta kan anses vara nödvändigt till exempel när familjens grunder för asyl särskilt anknyter till barnet. 

Vanligtvis hör Migrationsverket barnet samma dag som verket för ett asylsamtal med vårdnadshavaren. Barnets vårdnadshavare ombes närvara vid hörandet, men barnet hörs en stund även utan vårdnadshavaren. Barnet får berätta om sina bekymmer, rättskränkningar som riktats mot honom eller henne och om andra viktiga saker. 

Anvisningen om asylsamtal för minderåriga medsökande: https://migri.fi/sv/asylintervju