Vilken typ av stöd kan jag få?

I bidrag för frivillig återresa ingår

  • ersättning för rese- och flyttkostnader
  • bidrag för återintegration i hemlandet.

Bidrag beviljas antingen i form av kontantbetalning eller förnödenheter. Med förnödenheter avses olika typer av tjänster eller artiklar, såsom hjälp med att

  • skaffa ett arbete
  • starta ett eget företag
  • påbörja en utbildning
  • hitta en bostad.

Bidrag i form av förnödenheter anpassas till den återvändande personens behov och möjligheter. Bidrag i form av förnödenheter kan inte beviljas för återvändande till alla länder.

Kontantbetalningens storlek varierar på basis av till vilket land återresan görs. Bidragets omfattning är olika för vuxna och för barn som återvänder med familjen. Du kan dessutom ansöka om förhöjt bidrag om du har särskilda skäl, såsom en svår social situation eller sjukdom.

 

Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa