Hoppa till innehåll
Våra tjänster

Kontakt

Om du söker bakgrundsfakta eller statistik om uppehållstillstånds-, asyl- och medborgarskapsansökningar samt -beslut, bekanta dig först med vår webbplats. Kommunikationen kan inte besvara kundförfrågningar om ansökningar. Om du har en fråga som gäller en egen eller en närståendes ansökan, kontrollera om svaret finns på sidan Frågor och svar, eller kontakta vår kundtjänst.

Mediemobil

Under tjänstetid: Vårt mobilnummer för media är 0295 433 037. Du kan också kontakta oss per e-post: media@migri.fi.

Twitter: @Maahanmuuttovir

På kommunikationsenheten betjänas du av:

Klaus Kaartinen
kommunikationsdirektör

Aino Likitalo
kommunikationschef

Jaana Vaahtio
informatör
Extern kommunikation

Hanna Paasikoski
kommunikationsassistent
Extern kommunikation

Kaisa Härkisaari
informatör
Intern kommunikation

Miia Kontteli
kommunikationsassistent
Intern kommunikation

Eini Perttilä
kommunikationsplanerare
Tjänsteledig till 30.6.2018.

Akseli Saviranta
projektinformatör
Auda-projektet (frivillig återresa)

EASO – information om asylfrågor och trender inom EU

Om du behöver information om asylfrågor och trender inom EU, kan du kontakta det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO). På EASO:s webbplats finns det bland annat statistik och analyser om asylärenden inom EU.

European Asylum Support Office
Tfn: +356 22487500
E-post: info@easo.europa.eu
Webbplats: http://easo.europa.eu/
Spokesperson: Jean-Pierre Schembri

Meny