Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd för annan anhörig

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är annan anhörig än make eller maka, barn eller vårdnadshavare. . Din anhöriga som är bosatt i Finland är finsk medborgare, har beviljats asyl eller uppehållstillstånd på basis av alternativt skydd eller tillfälligt skydd.

 • Förväntad behandlingstid

  9 månader

 • Avgift för webbansökan

  470 € / barn 240 €

 • Avgift för pappersansökan

  520 € / barn 270 €

Min minderåriga syster eller bror som har kommit ensam till Finland har fått internationellt skydd

Gör så här

1

Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker.

2

Se till att du har alla nödvändiga bilagor. Legalisera och skaffa översättningar av bilagorna vid behov. Behandlingen av din ansökan kan ta längre tid om ansökan är bristfällig.

3

Fyll i ansökan.

4

Betala ansökan antingen vid en finsk beskickning eller vid Migrationsverkets serviceställe.

5

Om du befinner dig utomlands, besök en finsk beskickning. Om du befinner dig i Finland, boka en tid vid ett av Migrationsverkets serviceställen.

6

Vänta tills du får ett beslut. Migrationsverket kontaktar dig vid behov.

7

Läs vad som händer efter att du har lämnat in din ansökan. Beräkna behandlingstiden för din ansökan här. Du kan följa behandlingen av din ansökan med hjälp av chattroboten Kamu. Kamu kontrollerar hur behandlingen av din ansökan har framskridit bland ansökningarna med samma ärendetyp och behandlingsgrund. Läs mer på sidan migri.fi/chatt.

8

När du väntar på uppehållstillstånd, ska du stanna i det land eller på den ort där du ansökte om uppehållstillstånd och styrkte din identitet.

Allmänna villkoren för inresa

Kontrollera att du uppfyller de allmänna villkoren för inresa innan du lämnar in din ansökan.

Villkoren

Se till att du även uppfyller följande villkor:

Försörjningsförutsättning

Observera att din försörjning inte behöver vara tryggad om du uppfyller det nedanstående villkoret:

 • Du är en utomlands bosatt minderårig bror eller syster till en minderårig person som har kommit till Finland utan vårdnadshavare, ni har tidigare bott tillsammans och era föräldrar har dött eller försvunnit.

Rätt att arbeta

Du har obegränsad rätt att arbeta. Du får inte börja arbeta innan du har beviljats uppehållstillstånd.

 

Allmänna bilagor

 • Giltigt pass (ska visas upp när ansökan om uppehållstillstånd lämnas in)
 • Passfoto enligt polisens anvisningar för passfoto eller den individuella bildkoden som du fått av fotoaffären, OLEL_PK
 • Färgkopia av sidan med personuppgifter i ditt pass och av alla sidor med anteckningar
 • Kopia av sidan med personuppgifter samt kopior av alla sidor med anteckningar i passet av den anhörige som bor i Finland
 • Familjeutredningsblankett PK5_plus (fylls i och undertecknas av den anhörige som bor i Finland)
 • Utredning om att du lagligen vistas i den stat där du lämnar in ansökan
 • Blankett MP_1 (om du redan är i Finland och ansöker om första uppehållstillstånd)

Specifika bilagor

 • Dokument om släktskapsförhållande till den anhörige som bor i Finland (måste legaliseras om det inte har utfärdats i ett nordiskt land)
 • Läkarintyg/utlåtande om hälsotillstånd (om man hänvisar till hälsotillstånd i ansökan)

Ansökan om uppehållstillstånd för annan anhörig, OLE_PH5

Fyll i ansökan i e-tjänsten