Mottagningstjänsterna har upphört

Mottagningstjänsterna har upphört för sådana asylsökande som polisen inte kan avvisa men som ändå på egen hand skulle kunna lämna landet. Avvisning går inte att genomföra, exempelvis på grund av att det saknas lämpliga trafikför-bindelser till sökandens hemland eller eftersom landet i fråga inte går med på att ta emot asylsökande som tvingas återvända.

Polisen meddelar förläggningen om de inte kan avlägsna en viss person ur landet. Efter detta har personen 30 dagar på sig att lämna landet på egen hand eller ansöka om stöd för frivillig återresa.

Asylsökande som fått ett negativt beslut och vars mottagningstjänster upphört

År

Tjänsterna har upphört

Över 18 år

Under 18 år (med vårdnadshavare)

2016*

156

137

19

2017

704

646

58

2018

 

 

 

1/2018

49

45

4

2/2018

59

54

5

3/2018

72

70

2

4/2018

54

49

5

5/2018

52

46

6

6/2018

39

39

0

*september-december

Meny