Meny

När kan jag ansöka om stöd?

Om du har sökt asyl och ännu inte har fått ett beslut angående din ansökan eller du är ett offer för människohandel, kan du ansöka om bidrag för frivillig återresa i vilket skede som helst.

Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av hinder för avlägsnande ur landet, kan du ansöka om bidrag för frivillig återresa när som helst men senast när ditt uppehållstillstånd upphör att gälla.

Om du har beviljats uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd, kan du ansöka om stöd för frivillig återresa när som helst, men senast då ditt uppehållstillstånd upphör att gälla.

Om du har fått avslag på din asylansökan, beviljas du vanligtvis en tidsfrist för frivillig återresa. Den är högst 30 dagar. Tidsfristen för frivillig återresa anges i avslagsbeslutet.

  • Om du vill återvända frivilligt och få bidrag, måste du ansöka om bidrag för frivillig återresa under denna tid.
  • Om du inte ansöker om bidrag för frivillig återresa, följer polisen dig till ditt hemland eller övervakar att du lämnar Finland. I det fallet får du inget penningbidrag eller annan typ av stöd.

Om du har fått ett negativt asylbeslut men polisen inte kan följa dig till ditt hemland av praktiska skäl, meddelar din förläggning dig detta. Du måste ansöka om bidrag för frivillig återresa inom 30 dagar från detta meddelande. Om du inte ansöker om bidrag för frivillig återresa, kan du inte längre tillhandahållas mottagningstjänster.

  • Att du inte längre får mottagningstjänster betyder att du inte längre har rätt att bo på förläggningen, få mottagningspenning eller använda till exempel hälso- och sjukvårdstjänster.
  • Du måste lämna förläggningen och Finland på eget initiativ och återvända till ditt hemland eller till ett annat land där du får vistas lagligt.
  • Mottagningstjänsterna upphör dock inte om du är en minderårig asylsökande utan vårdnadshavare i Finland.