Meny

Pressmeddelanden

3.4.2019

Ett år har gått: det nya tillståndet för uppstartsföretagare väckte mest intresse bland teknikkunniga

För ett år sedan lanserade Business Finland och Migrationsverket en ny uppehållstillståndsprocess för uppstartsföretagare som ska komma till Finland från länder utanför EU. Under det första verksamhetsåret fick Business Finland över hundra ansökningar om utlåtanden, utav vilka 34 fick positiva utlåtanden. Migrationsverket har beviljat 23 uppehållstillstånd för uppstartsföretagare.